Semakan Pemohon
Makluman
  1. Bagi pelajar yang mendapat Tawaran Asasi lebih dari satu universiti, hanya satu surat tawaran akan dikeluarkan mengikut universiti mana yang terdahulu.
  2. Pelajar yang telah mendapat tawaran berganda perlu mengisi perjanjian mengikut tawaran asal DAN menyertakan surat makluman pertukaran kursus kepada Bahagian Biasiswa serta surat tawaran universiti yang baru bersama-sama dokumen perjanjian.
  3. Sila kembalikan borang perjanjian yang telah lengkap pada hari pendaftaran di Universiti.