jata
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
Aras 4, No 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 W.P. Putrajaya
Tel: 03-88706755/6766
Faks: 03-88706864

Laman Utama
Carian Berdasarkan  : UA/POLITEKNIK PREMIER | Bidang | Temu Duga |
 
 

SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM/POLITEKNIK PREMIER

SESI AKADEMIK 2018/2019

Carian berdasarkan Universiti Awam/Politektik Premier
UNIVERSITI AWAM/POLITEKNIK PREMIER
:
KATEGORI
:
ALIRAN
:
FAKULTI
:
PENDIDIKAN
Paparan SYARAT AM & KHAS Program Pengajian Pendidikan :


CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA
Bil
(i)
Program Pengajian
(ii)
Kod
(iii)
Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum
   


SYARAT AM UNIVERSITI