KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM / POLITEKNIK PREMIER
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2017/2018
 
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga :
 JUMLAH PROGRAM :

    Jumlah Keseluruhan Program Pengajian yang ditawarkan oleh ialah 211 program


CARIAN KOD PROGRAM KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI

Kod Nama Program Tempoh Pengajian UA / Politeknik Premier Bidang
A2000 DIPLOMA SAINS 06 Semester UPSI SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
A2002 DIPLOMA SAINS (MATEMATIK) 06 Semester UPSI SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
A2003 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL 06 Semester UPSI KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
A2039 DIPLOMA SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN# 06 Semester UPSI PERKHIDMATAN
A2112 DIPLOMA MUZIK # 07 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
A2125 DIPLOMA TARI# 06 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
A2126 DIPLOMA TEATER# 06 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
A2150 DIPLOMA BAHASA INGGERIS # 06 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
A2160 DIPLOMA REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 06 Semester UPSI SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
A2212 DIPLOMA KEUSAHAWANAN 06 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
A2520 DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 06 Semester UPSI PENDIDIKAN
A2813 DIPLOMA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) 06 Semester UPSI SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
B2040 DIPLOMA SAINS GUNAAN 05 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
B2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 05 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
B2420 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 05 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
B2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 05 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
B2801 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT 05 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
B2806 DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA 05 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
C2420 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 06 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
C2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 06 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
C2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 06 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
C2432 DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN 06 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
C2801 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 06 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
D0080 ASASI SAINS DAN PERUBATAN 02 Semester UniSZA UMUM
D2031 DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN 06 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
D2032 DIPLOMA RADIOGRAFI 06 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
D2033 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 06 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
D2035 DIPLOMA FISIOTERAPI 06 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
D2150 DIPLOMA PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2210 DIPLOMA PERAKAUNAN 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2221 DIPLOMA PENGAJIAN BANK 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2222 DIPLOMA PENGAJIAN INSURANS 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2223 DIPLOMA KEWANGAN 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2224 DIPLOMA PEMASARAN 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2225 DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2231 DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2405 DIPLOMA REKABENTUK PERINDUSTRIAN 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2432 DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN 04 Semester UniSZA KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
D2600 DIPLOMA UNDANG-UNDANG 04 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
D2701 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2702 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2703 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA & KESUSASTERAAN ARAB) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2704 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2705 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL QURAN & AL SUNNAH) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2706 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (PENTADBIRAN ISLAM) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2707 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SEJARAH & TAMADUN ISLAM) 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2708 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 04 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
D2801 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT 04 Semester UniSZA SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
D2802 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA ) 04 Semester UniSZA SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
E0001 ASASI SAINS 02 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E0150 ASASI TESL# 02 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E0400 ASASI KEJURUTERAAN 02 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E0600 ASASI UNDANG-UNDANG (KPTM) 02 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E0601 ASASI UNDANG-UNDANG (UiTM) 02 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2000 DIPLOMA SAINS 05 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
E2001 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 05 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2002 DIPLOMA AKUAKULTUR 05 Semester UiTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
E2031 DIPLOMA KEJURURAWATAN 06 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
E2033 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 05 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
E2034 DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA 06 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
E2035 DIPLOMA FISIOTERAPI 06 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
E2036 DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2037 DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 06 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
E2041 DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2042 DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2043 DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2044 DIPLOMA MIKROBIOLOGI 05 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
E2045 DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2054 DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 05 Semester UiTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
E2060 DIPLOMA FARMASI 06 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
E2111 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA# 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2112 DIPLOMA SENI MUZIK# 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2125 DIPLOMA ANIMASI 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2126 DIPLOMA TEATER 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2127 DIPLOMA FILEM 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2128 DIPLOMA PENGURUSAN SENI 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2129 DIPLOMA PENULISAN SKRIP 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2130 DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA# 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2131 DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN# 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2201 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2210 DIPLOMA PERAKAUNAN 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2211 DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2220 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2221 DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2222 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN) 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2226 DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2227 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2228 DIPLOMA MUAMALAT 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2230 DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2232 DIPLOMA PENTADBIRAN KORPORAT 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2240 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2241 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2242 DIPLOMA SENI KULINARI 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2243 DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2244 DIPLOMA PENGURUSAN HALAL 05 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2245 DIPLOMA SENI PASTRI 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2250 DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI PEJABAT 05 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2260 DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN# 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2261 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI# 05 Semester UiTM PERKHIDMATAN
E2290 DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 04 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2300 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2302 DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP# 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2303 DIPLOMA UKUR BANGUNAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2304 DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN# 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
E2310 DIPLOMA BANGUNAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2320 DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
E2330 DIPLOMA UKUR BAHAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2340 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH# 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2350 DIPLOMA SAINS GEOMATIK 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2421 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 05 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 05 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2440 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
E2810 DIPLOMA SAINS KOMPUTER 05 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
E2820 DIPLOMA SAINS MATEMATIK 05 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
E2821 DIPLOMA SAINS AKTUARI 05 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
E2822 DIPLOMA STATISTIK 05 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
F2042 DIPLOMA TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2161 DIPLOMA REKA BENTUK FESYEN DAN PAKAIAN 06 Semester Politeknik SASTERA DAN KEMANUSIAAN
F2162 DIPLOMA REKA BENTUK GRAFIK 06 Semester Politeknik SASTERA DAN KEMANUSIAAN
F2210 DIPLOMA AKAUNTANSI 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2220 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2222 DIPLOMA INSURANS 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2223 DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2224 DIPLOMA PEMASARAN 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2225 DIPLOMA PERNIAGAAN ANTARABANGSA 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2228 DIPLOMA PENGURUSAN PERUNCITAN 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2229 DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 06 Semester Politeknik SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
F2240 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 06 Semester Politeknik PERKHIDMATAN
F2241 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 06 Semester Politeknik PERKHIDMATAN
F2280 DIPLOMA PENGURUSAN ACARA 06 Semester Politeknik PERKHIDMATAN
F2300 DIPLOMA SENI BINA 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2305 DIPLOMA SENIBINA KAPAL 06 Semester Politeknik SASTERA DAN KEMANUSIAAN
F2310 DIPLOMA GEOMATIK 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2405 DIPLOMA REKA BENTUK INDUSTRI 06 Semester Politeknik SASTERA DAN KEMANUSIAAN
F2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2412 DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2423 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2432 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2434 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2435 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL(PEMBUNGKUSAN) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2436 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKBEKUAN) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2437 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2438 DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKAPALAN# 07 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2439 DIPLOMA KEJURUTERAAN PENYENGGARAAN PESAWAT# 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2460 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KAWALAN) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2461 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2462 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2463 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PERUBATAN) 06 Semester Politeknik KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
F2803 DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF 06 Semester Politeknik SASTERA DAN KEMANUSIAAN
F2807 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (RANGKAIAN) 06 Semester Politeknik SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
F2808 DIPLOMA TEKNOLOGI DIGITAL 06 Semester Politeknik SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
F2809 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KESELAMATAN MAKLUMAT) 06 Semester Politeknik SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
G2051 DIPLOMA PERIKANAN 04 Semester UMT PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
H0001 ASASI SAINS 02 Semester UMS UMUM
J2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 05 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
J2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) 05 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
J2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 05 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
J2441 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA (LOJI PROSES) 05 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
J2810 DIPLOMA SAINS KOMPUTER 05 Semester UMP SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
K0001 ASASIPINTAR# 02 Semester UKM
M0010 ASASI SAINS HAYAT 02 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
M0020 ASASI SAINS FIZIKAL 02 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
M0710 ASASI PENGAJIAN ISLAM DAN SAINS 02 Semester UM UMUM
M0711 ASASI PENGAJIAN ISLAM 02 Semester UM UMUM
P0050 ASASI SAINS PERTANIAN 03 Semester UPM UMUM
P2050 DIPLOMA PERTANIAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 06 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
P2051 DIPLOMA PERIKANAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 06 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
P2052 DIPLOMA PERHUTANAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 06 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
P2053 DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PETERNAKAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 07 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
P2055 DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN MAKANAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 06 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
P2056 DIPLOMA PERNIAGAANTANI (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 06 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
P2450 DIPLOMA KEJURUTERAAN PERTANIAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 06 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
Q0070 TAMHIDI PERGIGIAN 02 Semester USIM UMUM
Q0080 TAMHIDI PERUBATAN 02 Semester USIM UMUM
Q0210 TAMHIDI PERAKAUNAN DAN MUAMALAT 02 Semester USIM UMUM
Q0601 TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 02 Semester USIM UMUM
Q0800 TAMHIDI SAINS DAN TEKNOLOGI 02 Semester USIM UMUM
R2404 DIPLOMA KEJURUTERAAN KOMPUTER 06 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
R2420 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 06 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
R2423 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK 06 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
R2427 DIPLOMA KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK 06 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
R2432 DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN 06 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
R2433 DIPLOMA KEJURUTERAAN METALURGI 06 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
U0228 PROGRAM ASASI PENGURUSAN # 03 Semester UUM UMUM
W0010 ASASI SAINS HAYAT 02 Semester UNIMAS UMUM
W0020 ASASI SAINS FIZIKAL 02 Semester UNIMAS UMUM
Y0010 ASASI SAINS HAYAT 04 Semester UIAM UMUM
Y0020 ASASI SAINS FIZIKAL 04 Semester UIAM UMUM
Y0030 ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU 04 Semester UIAM UMUM
Y0031 ASASI KEJURURAWATAN 04 Semester UIAM UMUM
Y0060 ASASI FARMASI 04 Semester UIAM UMUM
Y0070 ASASI PERGIGIAN 04 Semester UIAM UMUM
Y0080 ASASI PERUBATAN 04 Semester UIAM UMUM
Y0140 ASASI SAINS KEMANUSIAAN 04 Semester UIAM UMUM
Y0150 ASASI BAHASA INGGERIS 04 Semester UIAM UMUM
Y0151 ASASI BAHASA ARAB 04 Semester UIAM UMUM
Y0200 ASASI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN 04 Semester UIAM UMUM
Y0300 ASASI SENI BINA DAN REKA BENTUK ALAM SEKITAR 04 Semester UIAM UMUM
Y0400 ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER 04 Semester UIAM UMUM
Y0600 ASASI UNDANG-UNDANG 04 Semester UIAM UMUM
Y0707 ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM 04 Semester UIAM UMUM
Z0080 ASASI PERUBATAN# 02 Semester UPNM UMUM
Z0220 ASASI PENGURUSAN DAN STRATEGI# 02 Semester UPNM UMUM
Z0470 ASASI KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI# 02 Semester UPNM UMUM
Z2038 DIPLOMA KETANGKASAN PERTAHANAN# 05 Semester UPNM PERKHIDMATAN
Z2229 DIPLOMA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 06 Semester UPNM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
Z2280 DIPLOMA PENGURUSAN LOGISTIK 06 Semester UPNM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG