KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2017/2018
 
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Bukan Pendidikan) :
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Pendidikan) :
 JUMLAH PROGRAM :

    Jumlah Keseluruhan Program Pengajian yang ditawarkan oleh ialah 958 program


CARIAN KOD PROGRAM KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI

Kod Nama Program Tempoh Pengajian Universiti Awam Bidang
AA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TEATER) DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
AA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AA56 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI) DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
AB14 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI SOSIAL) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AC10 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
AC33 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PERMAINAN DIGITAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
AE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AE11 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AE14 IJAZAH SARJANA MUDA PENTABIRAN PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AE23 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
AH16 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
AH17 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (ANIMASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI SASTERA DAN KEMANUSIAAN
AS72 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI PERKHIDMATAN
AS74 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UPSI PERKHIDMATAN
AT01 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT04 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT05 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL)) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT07 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAHTANGGA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT09 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT11 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT12 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT13 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT14 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT16 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT19 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT20 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT22 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT23 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT32 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT33 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (GEOGRAFI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT35 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT46 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT49 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT50 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT55 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT59 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
AT62 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA TAMIL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI PENDIDIKAN
BC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BG00 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BG06 SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BG09 SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA# 06 Semester UTHM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
BK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BK27 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BK54 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BK94 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BK98 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (KAWALAN TRAFIK UDARA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BP23 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
BP24 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
BP25 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
BP28 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
BP56 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
BS03 SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI ) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
BT61 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BT71 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BT72 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PEMESINAN AM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BT73 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BT74 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BT75 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BT76 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM PENDIDIKAN
BY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY12 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM PERKHIDMATAN
BY13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY22 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY33 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY51 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY54 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY82 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY93 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUNGKUSAN INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
BY94 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKSTIL INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CC13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CC14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CC25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CC30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI PERMAINAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
CK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CK09 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CK42 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CK54 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CP53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
CP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) 08 Semester UTeM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
CP55 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI) 08 Semester UTeM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
CY30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY31 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY41 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY42 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY45 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY51 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY52 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY81 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY90 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY91 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
CY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
DA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROLOPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
DA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
DB00 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DB05 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
DC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
DC31 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
DC32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INFORMATIK MEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
DE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
DE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
DG47 IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
DH12 IJAZAH SARJANA MUDA REKABENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DI01 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DI02 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DI07 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DI13 IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DI30 IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UniSZA SASTERA DAN KEMANUSIAAN
DL00 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
DL06 IJAZAH SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
DM00 IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN# 10 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
DM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
DM05 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
DM13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
DP36 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
DS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
DS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKUATIK 08 Semester UniSZA PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
DS55 IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
DS77 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
DY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
DY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN (REKA BENTUK PRODUK) 07 Semester UniSZA KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EA27 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN ) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA28 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA29 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA30 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA31 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA32 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA33 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA34 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA36 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA37 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 07 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA38 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 07 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA39 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 07 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA40 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER 07 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA41 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) PERSEMBAHAN # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA53 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA58 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA69 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA70 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA71 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA81 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA82 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA83 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA84 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA85 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA86 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA87 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EA88 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EA89 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EB00 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EB03 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL # 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EB05 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC14 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC15 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
EC23 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ED00 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE04 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) # 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE09 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE10 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE11 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE12 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE13 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE14 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE15 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (INSURANS) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE23 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EE24 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
EE27 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELABURAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EF00 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EG08 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
EG26 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 06 Semester UiTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
EG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI 06 Semester UiTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
EG53 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR 06 Semester UiTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
EH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH05 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH07 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EH08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 07 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH09 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH10 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
EH14 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EH18 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN 07 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EI12 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EK00 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK01 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN MEKANIKAL 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK33 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PERSEKITARAN 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK60 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR) 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EK88 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
EL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EL02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EL04 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EM00 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN 10 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM04 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM05 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM10 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM PERKHIDMATAN
EM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM13 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM14 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM15 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EM19 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
EP08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
EP13 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
EP14 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
EP26 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EP40 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EP41 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EP42 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
EP44 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 08 Semester UiTM PERKHIDMATAN
EP60 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
ES02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 06 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES09 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES10 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES15 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 06 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES20 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
ES28 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 06 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES32 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES40 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN # 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES57 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES58 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES59 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES60 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES61 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES62 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES63 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 06 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES64 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BAHAN) 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES69 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES70 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES71 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOMOLEKUL 06 Semester UiTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ES72 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN 07 Semester UiTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ES74 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
ES76 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM PERKHIDMATAN
ET00 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA # 08 Semester UiTM PENDIDIKAN
ET03 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN # 08 Semester UiTM PENDIDIKAN
ET06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 Semester UiTM PENDIDIKAN
ET22 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM PENDIDIKAN
GC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM 07 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GE00 SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM) 06 Semester UMT SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
GE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UMT SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
GG09 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UMT KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
GG10 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) 06 Semester UMT KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
GG15 SARJANA MUDA SAINS (SAINS SAMUDERA) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GG27 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (AKUAKULTUR) 06 Semester UMT PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
GG31 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (TEKNOLOGI LEPAS TUAI) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) 08 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GG37 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) 08 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GP04 SARJANA MUDA KAUNSELING 08 Semester UMT KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
GP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PELANCONGAN) 06 Semester UMT PERKHIDMATAN
GP18 SARJANA MUDA PENGURUSAN(MARITIM) 07 Semester UMT SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
GP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) 06 Semester UMT SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
GP31 SARJANA MUDA PENGURUSAN(POLISI DAN SEKITARAN SOSIAL) 06 Semester UMT KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
GS02 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS03 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS04 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester UMT KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
GS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTASI) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS15 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) 06 Semester UMT KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
GS28 SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS40 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI MARIN) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS43 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS44 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) 06 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
GS68 SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) # 08 Semester UMT PERKHIDMATAN
GY06 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) 08 Semester UMT SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA05 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI MUZIK)# 06 Semester UMS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
HA11 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI KREATIF) 06 Semester UMS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
HA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN INDUSTRI) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA13 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI)# 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI)# 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI) 06 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HA19 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KAUNSELING)# 08 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA20 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA)# 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HA24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) 06 Semester UMS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
HA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SENI VISUAL DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
HA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
HC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HC05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN RANGKAIAN) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MULTIMEDIA) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HC13 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (E-DAGANG) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE04 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE05 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE06 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERHOTELAN) 06 Semester UMS PERKHIDMATAN
HE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE10 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE11 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI SUMBER MANUSIA) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE19 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE20 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE21 IJAZAH SARJANA MUDA PEMASARAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE22 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HE23 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UMS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
HG07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HG09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HG19 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA) 08 Semester UMS PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
HG20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI) 08 Semester UMS PERKHIDMATAN
HG23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI) 08 Semester UMS PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
HG34 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TANAMAN) 08 Semester UMS PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
HG35 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (HORTIKULTUR DAN LANSKAP) 08 Semester UMS PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
HG36 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TERNAKAN) 08 Semester UMS PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
HI15 SARJANA MUDA PENDARASAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UMS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
HK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HK02 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN KIMIA) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HM00 IJAZAH DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UMS KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
HP08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN)# 06 Semester UMS PERKHIDMATAN
HS03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HS07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HS09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HS20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS PERKHIDMATAN
HS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HS22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HS27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR) 08 Semester UMS PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
HS40 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN) 08 Semester UMS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
HY07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
HY11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 Semester UMS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
JC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
JC24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI GRAFIK & MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
JG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JG44 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK01 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK02 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK03 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK08 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK09 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN PEMBUATAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK21 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (SISTEM KUASA) 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK24 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK25 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HSKA), JERMAN) 09 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK40 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JK71 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, JERMAN) 09 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
JP46 IJAZAH SARJANA MUDA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP PERKHIDMATAN
JP47 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
JP52 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (DENGAN KERJASAMA REUTLINGEN UNIVERSITY, JERMAN) 08 Semester UMP SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
JY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JY30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JY56 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JY60 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JY70 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JY90 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KA09 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KA14 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI)# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KA16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI)# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KA17 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PERSURATAN MELAYU)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KA18 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)# 06 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KA22 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN)# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KA23 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL)# 06 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KA24 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KA47 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA)# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KB00 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KB03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KB06 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA MELAYU)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KC00 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KC02 IJAZAH SARJANAMUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KC04 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KC09 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MULTIMEDIA)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KD00 DOKTOR PERGIGIAN# 10 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KE00 IJAZAH SARJANAMUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KE04 IJAZAH SARJANAMUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KF00 IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KH03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 06 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KI01 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) # 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KI02 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (SYARIAH)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KI03 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KI04 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KI05 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH)# 06 Semester UKM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
KK01 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KK02 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KK03 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KK08 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KK17 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KL00 IJAZAH SARJANAMUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM04 IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM05 IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM06 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KM07 IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM08 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KM10 IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM PERKHIDMATAN
KM11 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KM12 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM13 IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM14 IJAZAH SARJANAMUDA FISIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KM15 IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
KP03 IJAZAH SARJANAMUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UKM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
KS01 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS LAUT)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS04 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KS05 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS08 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS09 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS10 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS11 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS15 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS17 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS18 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS NUKLEAR)# 06 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS19 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BAHAN)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS21 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS22 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (OLEOKIMIA)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS26 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS27 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS52 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS53 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK)# 08 Semester UKM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
KS55 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KS56 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI DENGAN PENGURUSAN)# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KS65 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN)# 08 Semester UKM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
KT03 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI)# 08 Semester UKM PENDIDIKAN
KT06 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL))# 08 Semester UKM PENDIDIKAN
KT10 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN KHAS)# 08 Semester UKM PENDIDIKAN
LA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK SASTERA DAN KEMANUSIAAN
LA56 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK SASTERA DAN KEMANUSIAAN
LE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UMK
LE12 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERUNCITAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG32 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS PETERNAKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (AGROTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG42 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS SUMBER ASLI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG43 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BIOINDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (GEOSAINS) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS KELESTARIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BAHAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI SUMBER HUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (JAMINAN MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UMK KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
LH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENIBINA DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UMK KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
LH10 IJAZAH SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UMK KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
LM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# 10 Semester UMK
LP35 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP37 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK & PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP38 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP42 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KEUSAHAWANAN KESIHATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP48 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
MA07 SARJANA MUDA MUZIK # 06 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA08 SARJANA MUDA DRAMA # 06 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA16 SARJANA MUDA KESENIAN MELAYU 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA18 SARJANA MUDA BAHASA MELAYU PROFESIONAL 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA19 SARJANA MUDA KESUSASTERAAN MELAYU 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA20 SARJANA MUDA SOSIO-BUDAYA MELAYU 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA21 SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN MEDIA) 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA22 SARJANA MUDA LINGUISTIK MELAYU 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA51 SARJANA MUDA TARI # 06 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA64 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA66 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ASIA TENGGARA 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA67 SARJANA MUDA PENTADBIRAN SOSIAL 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA68 SARJANA MUDA SASTERA INGGERIS 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA74 SARJANA MUDA PENGAJIAN ASIA TIMUR 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA75 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN INDIA 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA76 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN TIONGHOA 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA83 SARJANA MUDA SASTERA ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA84 SARJANA MUDA PENGAJIAN ALAM SEKITAR 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MA94 SARJANA MUDA SASTERA SEJARAH 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MA95 SARJANA MUDA GEOGRAFI 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MB01 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK INGGERIS 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB02 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK CINA 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB03 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ARAB 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB06 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK PERANCIS 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB07 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JERMAN 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB14 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK TAMIL 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB15 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JEPUN 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB16 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK SEPANYOL 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MB17 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ITALI 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MC02 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA) 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MC04 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MC06 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MC12 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER) 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MC21 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MD01 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 Semester UM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
ME01 SARJANA MUDA PERAKAUNAN # 08 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
ME03 SARJANA MUDA EKONOMI 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
ME07 SARJANA MUDA KEWANGAN # 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MF01 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester UM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
MG01 SARJANA MUDA SAINS BIOTEKNOLOGI 07 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MG11 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN ALAM SEKITAR 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MG31 SARJANA MUDA SAINS EKOLOGI BIODIVERSITI 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MG32 SARJANA MUDA SAINS BIOKESIHATAN 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MG42 SARJANA MUDA SAINS GENETIK 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MG43 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MG44 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI GUNAAN 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MH08 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA # 06 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MH09 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MH10 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN 07 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MH11 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 07 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MH12 SARJANA MUDA HARTA TANAH 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MI16 SARJANA MUDA SYARIAH (FIQH DAN USUL) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI17 SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT 08 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI18 SARJANA MUDA SYARIAH (SYARIAH DAN EKONOMI) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI19 SARJANA MUDA SYARIAH (SAINS POLITIK ISLAM) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI20 SARJANA MUDA SYARIAH (ASTRONOMI ISLAM) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI25 SARJANA MUDA USULUDDIN (AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI26 SARJANA MUDA USULUDDIN (DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI27 SARJANA MUDA USULUDDIN (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MI28 SARJANA MUDA USULUDDIN (AL-QURAN DAN AL-HADITH) 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MK05 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MK06 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIK 08 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 08 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
MK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN 08 Semester UM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ML01 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG # 08 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
ML02 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 08 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MM01 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # 10 Semester UM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
MM03 SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN 08 Semester UM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
MM11 SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN 08 Semester UM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
MP01 SARJANA MUDA KAUNSELING # 08 Semester UM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
MP02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN # 07 Semester UM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
MS02 SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI 07 Semester UM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
MS03 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS04 SARJANA MUDA SAINS STATISTIK 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS11 SARJANA MUDA SAINS FIZIK 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS12 SARJANA MUDA SAINS KIMIA 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS21 SARJANA MUDA SAINS BIOKIMIA 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS22 SARJANA MUDA SAINS MIKROBIOLOGI 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS36 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BAHAN) 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS41 SARJANA MUDA SAINS AKTUARI 08 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS51 SARJANA MUDA SAINS BIOINFORMATIK 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS53 SARJANA MUDA SAINS KIMIA GUNAAN 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS73 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS) # 07 Semester UM PERKHIDMATAN
MS74 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK GUNAAN 07 Semester UM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
MS75 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SUKAN # 07 Semester UM PERKHIDMATAN
MT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 Semester UM PENDIDIKAN
MT11 SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # 08 Semester UM PENDIDIKAN
PA02 BACELOR KOMUNIKASI 07 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PA05 BACELOR MUZIK# 08 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB00 BACELOR SASTERA (BAHASA INGGERIS) 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB03 BACELOR SASTERA (BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU) 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB04 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA MANDARIN 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB05 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA ARAB 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB06 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU) 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB07 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN INGGERIS) 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB08 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA PERANCIS 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PB09 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA JERMAN 07 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PC04 BACELOR SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PC09 BACELOR SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PC10 BACELOR KEJURUTERAAN PERISIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PC11 BACELOR SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PE00 BACELOR EKONOMI 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PE02 BACELOR PERAKAUNAN 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PG07 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PG09 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PG11 BACELOR SAINS PERTANIAN# 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG12 BACELOR SAINS PERHUTANAN 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG14 BACELOR SAINS HORTIKULTUR 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG17 BACELOR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PG18 BACELOR SAINS (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PG23 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN# 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG27 BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR) 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG30 BACELOR SAINS BIOINDUSTRI (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG32 BACELOR PERTANIAN (SAINS TERNAKAN) 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PG46 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM SEKITAR 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PG47 BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI 08 Semester UPM PERKHIDMATAN
PH02 BACELOR SENI BINA LANDSKAP# 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PH03 BACELOR SAINS SENI BINA# 07 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PH12 BACELOR REKA BENTUK (REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)# 08 Semester UPM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
PK01 BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK02 BACELOR KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK03 BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK05 BACELOR KEJURUTERAAN (PERTANIAN DAN BIOSISTEM) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK08 BACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK15 BACELOR KEJURUTERAAN (AEROANGKASA) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK16 BACELOR KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PK17 BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI) 08 Semester UPM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
PM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UPM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
PM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# 10 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PM02 BACELOR SAINS (SAINS BIOPERUBATAN) 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PM05 BACELOR SAINS (DIETETIK)# 08 Semester UPM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
PM09 BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI) 08 Semester UPM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
PM10 BACELOR SAINS (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) 08 Semester UPM PERKHIDMATAN
PM12 BACELOR KEJURURAWATAN# 08 Semester UPM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
PP02 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PP05 BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
PP06 BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PP09 BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PP20 BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PP33 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PP34 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PP43 BACELOR PENGURUSAN ALAM SEKITAR 08 Semester UPM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
PS02 BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS08 BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS09 BACELOR SAINS STATISTIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS15 BACELOR SAINS FIZIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS26 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOKIMIA 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS27 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS28 BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS29 BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS30 BACELOR SAINS KIMIA PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS36 BACELOR SAINS DALAM SAINS BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS37 BACELOR SAINS DALAM SAINS INSTRUMENTASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PS71 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL 08 Semester UPM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
PT03 BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)# 08 Semester UPM PENDIDIKAN
PT04 BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# 08 Semester UPM PENDIDIKAN
PT05 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PERTAMA)# 08 Semester UPM PENDIDIKAN
PT06 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)# 08 Semester UPM PENDIDIKAN
PT07 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS RUMAHTANGGA)# 08 Semester UPM PENDIDIKAN
PT09 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN)# 08 Semester UPM PENDIDIKAN
PY11 BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU 08 Semester UPM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
QA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QA19 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
QB05 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QC13 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) 08 Semester USIM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
QE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QE06 SARJANA MUDA PEMASARAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QE23 SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QG00 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK GUNAAN) 08 Semester USIM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
QG07 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester USIM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
QI05 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QI07 SARJANA MUDA DAKWAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QI08 SARJANA MUDA FIQH DAN FATWA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QI10 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QI11 SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QI13 SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAH DAN AGAMA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
QL04 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH DENGAN KEPUJIAN 10 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QP49 SARJANA MUDA PENTADBIRAN DAN HUBUNGAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QP57 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
QS10 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) 08 Semester USIM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
QS21 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI) 08 Semester USIM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
QS43 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK KEWANGAN) 08 Semester USIM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
RA72 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN) 06 Semester UniMAP SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
RE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UniMAP SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
RK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK05 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK07 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KOMPUTER) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK28 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BIOPROSES) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK45 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK INDUSTRI) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK53 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK56 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN METALURGI) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK84 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN REKABENTUK PRODUK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK85 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK89 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN FOTONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK90 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BIOSISTEM) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK93 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN RANGKAIAN KOMPUTER) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RK96 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK SISTEM TENAGA) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RP52 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN) 06 Semester UniMAP SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
RY01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (KEPUJIAN) (PEMBINAAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY21 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY40 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY41 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY43 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY44 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY56 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY57 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
RY58 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN) 08 Semester UniMAP KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SA00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) 07 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SA02 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
SA03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) 08 Semester USM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
SA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN & PENGARAHAN) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SA07 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SA09 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) # 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SA11 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SA54 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SA55 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SB00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) 07 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SB01 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI) 07 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SB02 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) 06 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SD00 DOKTOR PERGIGIAN # 10 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SE00 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
SE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
SF00 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SG00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SG01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SG05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SG28 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SG29 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENIBINA) # 06 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) UKUR BANGUNAN 06 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) # 06 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) 06 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) 06 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH20 IJAZAH SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SH25 IJAZAH SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
SK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KIMIA) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK04 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIK) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK06 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK15 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AEROANGKASA) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SM00 DOKTOR PERUBATAN # 10 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SINARAN PERUBATAN) 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (DIETETIK) # 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN) 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) # 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) 08 Semester USM PERKHIDMATAN
SM11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KEJURURAWATAN) # 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM17 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) # 08 Semester USM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
SM18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) 08 Semester USM PERKHIDMATAN
SP00 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) 08 Semester USM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
SS02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SS15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SS28 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA) 08 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ST01 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM PENDIDIKAN
ST02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM PENDIDIKAN
ST10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) # 08 Semester USM PENDIDIKAN
ST39 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) # 08 Semester USM PENDIDIKAN
SY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) 07 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
SY06 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) 07 Semester USM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
SY07 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES) 08 Semester USM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TA13 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 08 Semester UTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
TC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TC16 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (BIOINFORMATIK) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN & KESELAMATAN KOMPUTER) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TC29 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
TH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA # 06 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TH08 SARJANA MUDA SAINS PEMBINAAN 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TH10 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TH12 SARJANA MUDA SAINS (REKABENTUK INDUSTRI) # 08 Semester UTM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
TK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK03 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - PEMBUATAN) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (NUKLEAR) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MEKATRONIK) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK27 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AERONAUTIK) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK29 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - BIOPROSES) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK30 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - GAS) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK31 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - INDUSTRI) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK49 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIO - PERUBATAN) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK79 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PROSES KIMIA 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK97 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRONIK 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK98 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN LUAR PANTAI) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TK99 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJITUAN 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TP09 SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 08 Semester UTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
TP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) 08 Semester UTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
TP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) 08 Semester UTM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
TP25 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TP32 SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TS02 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS07 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS16 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS31 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI INDUSTRI) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TS33 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS34 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) 08 Semester UTM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
TS46 SARJANA MUDA SAINS (GEOINFORMATIK) 08 Semester UTM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
TS75 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN EKUIN) # 08 Semester UTM PERTANIAN DAN HAIWAN/TERNAKAN
TT03 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)# 08 Semester UTM PENDIDIKAN
TT06 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)# 08 Semester UTM PENDIDIKAN
TT30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)# 08 Semester UTM PENDIDIKAN
TT31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)# 08 Semester UTM PENDIDIKAN
TT60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (BINAAN BANGUNAN)# 08 Semester UTM PENDIDIKAN
TT61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK)# 08 Semester UTM PENDIDIKAN
UA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UA60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
UA67 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN # 07 Semester UUM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
UC01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 07 Semester UUM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
UC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) 07 Semester UUM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
UE00 SARJANA MUDA SAINS EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UE07 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UE17 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UE23 SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK INDUSTRI) 08 Semester UUM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
UG22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN) 08 Semester UUM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
UG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN) 08 Semester UUM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
UL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UL05 IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP01 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP04 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
UP05 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM PERKHIDMATAN
UP09 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP10 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP11 SARJANA MUDA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP12 SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
UP15 SARJANA MUDA PERBANKAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
UP17 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP22 SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP35 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP36 SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP37 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM PERKHIDMATAN
UP38 SARJANA MUDA PENGURUSAN HOSPITALITI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM PERKHIDMATAN
UP39 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN ACARA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
UT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# 08 Semester UUM PENDIDIKAN
WA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (KAJIAN KOMUNIKASI) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (MUZIK) 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (DRAMA DAN TEATER) 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN ANTARABANGSA) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA19 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WA23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN KHIDMAT SOSIAL) 06 Semester UNIMAS KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
WA32 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SENI HALUS) 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WA57 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI SENI REKA) 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WA58 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SINEMATOGRAFI) 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WA59 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SENI) 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WB03 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (LINGUISTIK) DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UNIMAS SASTERA DAN KEMANUSIAAN
WC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOMPUTAN) 08 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WC03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SISTEM MAKLUMAT) 08 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WC09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 08 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) 08 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WE01 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERKHIDMATAN) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WE03 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WE07 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WE09 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI ANTARABANGSA) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WE10 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WE13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KORPORAT) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA# 06 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SIVIL) 08 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (DENGAN KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WK18 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN) 08 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WK19 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) 08 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 08 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK 08 Semester UNIMAS KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
WM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UNIMAS KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
WM12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
WP02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 06 Semester UNIMAS SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
WP04 IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
WS24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOGNITIF) 06 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WS47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI SUMBER) 06 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WS48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA SUMBER) 06 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER AKUATIK) 06 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WS50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER TUMBUHAN) 06 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
WS51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER HAIWAN) 06 Semester UNIMAS SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
YA02 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YA09 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SAINS POLITIK (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YA10 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SEJARAH DAN TAMADUN (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YA14 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YA16 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - PSIKOLOGI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YB00 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN INGGERIS (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YB03 SARJANA MUDA SASTERA BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YB05 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YB06 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YB23 SARJANA MUDA SASTERA BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
YC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
YC22 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
YE00 SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YE23 SARJANA MUDA SAINS (KEWANGAN ISLAM)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YE26 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YG07 SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YI05 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YI08 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - FIKAH DAN USUL FIKAH(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YI09 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - USULUDDIN DAN PERBANDINGAN AGAMA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
YK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BAHAN)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK15 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AEROANGKASA)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK20 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRONIK - KOMPUTER DAN MAKLUMAT)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKATRONIK)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK25 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YK48 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIOKIMIA - BIOTEKNOLOGI)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
YM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
YP08 SARJANA MUDA PERANCANGAN PELANCONGAN DAN PENGURUSAN HOSPITALITI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM PERKHIDMATAN
YS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YS59 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA GUNAAN) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
YT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM PENDIDIKAN
YT06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM PENDIDIKAN
YT35 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM PENDIDIKAN
YT49 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM PENDIDIKAN
ZB03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (BAHASA DAN KOMUNIKASI SILANG BUDAYA) # 06 Semester UPNM SASTERA DAN KEMANUSIAAN
ZC20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS) # 06 Semester UPNM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ZC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER) # 06 Semester UPNM SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER/ICT
ZG37 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM # 06 Semester UPNM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ZG57 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN MARITIM# 06 Semester UPNM UMUM
ZK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM # 08 Semester UPNM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ZK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL # 08 Semester UPNM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ZK25 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) # 08 Semester UPNM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ZK50 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KUASA) # 08 Semester UPNM KEJURUTERAAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
ZM00 IJAZAH SARJANA MUDA DOKTOR PERUBATAN # 10 Semester UPNM KESIHATAN DAN KEBAJIKAN
ZP44 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN STRATEGI # 06 Semester UPNM PERKHIDMATAN
ZP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PERTAHANAN # 06 Semester UPNM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
ZP58 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERTAHANAN DAN KESELAMATAN# 06 Semester UPNM SAINS SOSIAL, PERNIAGAAN DAN UNDANG-UNDANG