KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM / POLITEKNIK PREMIER
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2018/2019
 


Kod Nama Program Kategori A Kategori B
Sains Sastera Sains Sastera
A2000 DIPLOMA SAINS / /
A2002 DIPLOMA SAINS (MATEMATIK) / /
A2003 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL / /
A2039 DIPLOMA SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN# / / / /
A2112 DIPLOMA MUZIK # / / / /
A2125 DIPLOMA TARI# / / / /
A2126 DIPLOMA TEATER# / / / /
A2150 DIPLOMA BAHASA INGGERIS # / / / /
A2160 DIPLOMA REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN / / / /
A2212 DIPLOMA KEUSAHAWANAN / / / /
A2520 DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK / / / /
A2813 DIPLOMA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) / / / /
B2040 DIPLOMA SAINS GUNAAN /
B2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM /
B2420 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK /
B2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL /
B2801 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT / /
B2806 DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA /
C2420 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK /
C2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK /
C2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL /
C2432 DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN /
C2801 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI / /
D0080 ASASI SAINS DAN PERUBATAN /
D2031 DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN / /
D2032 DIPLOMA RADIOGRAFI /
D2033 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN /
D2035 DIPLOMA FISIOTERAPI /
D2150 DIPLOMA PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) / /
D2210 DIPLOMA PERAKAUNAN / /
D2221 DIPLOMA PENGAJIAN BANK / /
D2222 DIPLOMA PENGAJIAN INSURANS / /
D2223 DIPLOMA KEWANGAN / /
D2224 DIPLOMA PEMASARAN / /
D2225 DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA / /
D2231 DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA / /
D2405 DIPLOMA REKABENTUK PERINDUSTRIAN / /
D2432 DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN /
D2600 DIPLOMA UNDANG-UNDANG / /
D2701 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) / /
D2702 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) / /
D2703 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA & KESUSASTERAAN ARAB) / /
D2704 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) / /
D2705 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL QURAN & AL SUNNAH) / /
D2706 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (PENTADBIRAN ISLAM) / /
D2707 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SEJARAH & TAMADUN ISLAM) / /
D2708 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT / /
D2801 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT /
D2802 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA ) /
E0001 ASASI SAINS /
E0150 ASASI TESL# / /
E0400 ASASI KEJURUTERAAN /
E0600 ASASI UNDANG-UNDANG (KPTM) / /
E0601 ASASI UNDANG-UNDANG (UiTM) / /
E2000 DIPLOMA SAINS / /
E2001 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN / /
E2002 DIPLOMA AKUAKULTUR / /
E2031 DIPLOMA KEJURURAWATAN / / / /
E2033 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN / /
E2034 DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA / /
E2035 DIPLOMA FISIOTERAPI / /
E2036 DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN / /
E2037 DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN / /
E2041 DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL / / / /
E2042 DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN / /
E2043 DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN / /
E2044 DIPLOMA MIKROBIOLOGI / /
E2045 DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER / /
E2054 DIPLOMA PENGURUSAN LADANG / / / /
E2055 DIPLOMA PENGELUARAN HERBA / /
E2060 DIPLOMA FARMASI / /
E2111 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA# / / / /
E2112 DIPLOMA SENI MUZIK# / / / /
E2125 DIPLOMA ANIMASI / / / /
E2126 DIPLOMA TEATER / / / /
E2127 DIPLOMA FILEM / / / /
E2128 DIPLOMA PENGURUSAN SENI / / / /
E2129 DIPLOMA PENULISAN SKRIP / / / /
E2130 DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA# / / / /
E2131 DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN# / / / /
E2152 DIPLOMA BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL# / / / /
E2201 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT / / / /
E2210 DIPLOMA PERAKAUNAN / / / /
E2211 DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN / / / /
E2220 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN / / / /
E2221 DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN / / / /
E2222 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN) / / / /
E2226 DIPLOMA ANALISIS PELABURAN / / / /
E2227 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) / / / /
E2228 DIPLOMA MUAMALAT / / / /
E2230 DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM / / / /
E2232 DIPLOMA PENTADBIRAN KORPORAT / / / /
E2240 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL / / / /
E2241 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN / / / /
E2242 DIPLOMA SENI KULINARI / / / /
E2243 DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN / / / /
E2244 DIPLOMA PENGURUSAN HALAL / / / /
E2245 DIPLOMA SENI PASTRI / / / /
E2250 DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI PEJABAT / / / /
E2260 DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN# / / / /
E2261 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI# / / / /
E2290 DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN / / / /
E2300 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # / / / /
E2302 DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP# / / / /
E2303 DIPLOMA UKUR BANGUNAN / / / /
E2304 DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN# / / / /
E2310 DIPLOMA BANGUNAN / / / /
E2320 DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH / / / /
E2330 DIPLOMA UKUR BAHAN / / / /
E2340 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH# / / / /
E2350 DIPLOMA SAINS GEOMATIK / / / /
E2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM / /
E2421 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) / /
E2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) / /
E2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL / /
E2440 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA / /
E2804 DIPLOMA INDUSTRI HIGIEN DAN TEKNOLOGI KESELAMATAN / /
E2810 DIPLOMA SAINS KOMPUTER / / / /
E2820 DIPLOMA SAINS MATEMATIK / / / /
E2821 DIPLOMA SAINS AKTUARI / / / /
E2822 DIPLOMA STATISTIK / / / /
F2042 DIPLOMA TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU / / / /
F2161 DIPLOMA REKA BENTUK FESYEN DAN PAKAIAN / / / /
F2162 DIPLOMA REKA BENTUK GRAFIK / / / /
F2210 DIPLOMA AKAUNTANSI / / / /
F2220 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN / / / /
F2222 DIPLOMA INSURANS / / / /
F2223 DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN / / / /
F2224 DIPLOMA PEMASARAN / / / /
F2225 DIPLOMA PERNIAGAAN ANTARABANGSA / / / /
F2228 DIPLOMA PENGURUSAN PERUNCITAN / / / /
F2229 DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM / / / /
F2240 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL / / / /
F2241 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN / / / /
F2280 DIPLOMA PENGURUSAN ACARA / / / /
F2300 DIPLOMA SENI BINA / / / /
F2310 DIPLOMA GEOMATIK / / / /
F2405 DIPLOMA REKA BENTUK INDUSTRI / / / /
F2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM / / / /
F2412 DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN BANGUNAN / / / /
F2423 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK / / / /
F2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK / / / /
F2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL / / / /
F2432 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) / / / /
F2434 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) / / / /
F2435 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL(PEMBUNGKUSAN) / / / /
F2436 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKBEKUAN) / / / /
F2437 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN) / / / /
F2438 DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKAPALAN# / / / /
F2439 DIPLOMA KEJURUTERAAN PENYENGGARAAN PESAWAT# / / / /
F2460 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KAWALAN) / / / /
F2461 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) / / / /
F2462 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) / / / /
F2463 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PERUBATAN) / / / /
F2803 DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF DIGITAL / / / /
F2808 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL) / / / /
G0001 ASASI STEM / /
G2051 DIPLOMA PERIKANAN /
H0001 ASASI SAINS /
H2451 DIPLOMA KEJURUTERAAN PROSES (OPERASI MINYAK DAN GAS) / /
J2410 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM /
J2425 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) /
J2430 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL /
J2441 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA (LOJI PROSES) /
J2810 DIPLOMA SAINS KOMPUTER / /
K0001 ASASIPINTAR /
M0010 ASASI SAINS HAYAT /
M0020 ASASI SAINS FIZIKAL /
M0710 ASASI PENGAJIAN ISLAM DAN SAINS /
M0711 ASASI PENGAJIAN ISLAM / /
P0050 ASASI SAINS PERTANIAN /
P2050 DIPLOMA PERTANIAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / / / /
P2051 DIPLOMA PERIKANAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / /
P2052 DIPLOMA PERHUTANAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / / / /
P2053 DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PETERNAKAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / /
P2055 DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN MAKANAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / / / /
P2056 DIPLOMA PERNIAGAANTANI (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / / / /
P2450 DIPLOMA KEJURUTERAAN PERTANIAN (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / /
Q0070 TAMHIDI PERGIGIAN /
Q0080 TAMHIDI PERUBATAN /
Q0210 TAMHIDI PERAKAUNAN DAN MUAMALAT /
Q0601 TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG / /
Q0800 TAMHIDI SAINS DAN TEKNOLOGI /
R2404 DIPLOMA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN KOMPUTER) /
R2420 DIPLOMA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) /
R2423 DIPLOMA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) /
R2427 DIPLOMA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK) /
R2432 DIPLOMA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN PEMBUATAN) /
R2433 DIPLOMA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN METALURGI) /
U0228 PROGRAM ASASI PENGURUSAN # / /
W0010 ASASI SAINS HAYAT /
W0020 ASASI SAINS FIZIKAL /
Y0010 ASASI SAINS HAYAT /
Y0020 ASASI SAINS FIZIKAL /
Y0030 ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU /
Y0031 ASASI KEJURURAWATAN /
Y0060 ASASI FARMASI /
Y0070 ASASI PERGIGIAN /
Y0080 ASASI PERUBATAN /
Y0140 ASASI SAINS KEMANUSIAAN /
Y0150 ASASI BAHASA INGGERIS / /
Y0151 ASASI BAHASA ARAB / /
Y0200 ASASI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN / /
Y0300 ASASI SENI BINA DAN REKA BENTUK ALAM SEKITAR / /
Y0400 ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER /
Y0600 ASASI UNDANG-UNDANG / /
Y0707 ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM / /
Z0080 ASASI PERUBATAN# /
Z0220 ASASI PENGURUSAN DAN STRATEGI# / / / /
Z0470 ASASI KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI# / /
Z2038 DIPLOMA KETANGKASAN PERTAHANAN# / / / /
Z2229 DIPLOMA PENTADBIRAN PERNIAGAAN / / / /
Z2280 DIPLOMA PENGURUSAN LOGISTIK / / / /