KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2017/2018
 

Nota :

Aliran Sains
S STPM (Sains)
N Matrik (Sains)
K Matrik (Kejuruteraan)
J Matrik (Teknikal)
F Diploma/Setaraf (Sains)
Aliran Sastera
A STPM (Sastera)
P Matrik (Perakaunan)
U Matrik (Undang-Undang)
L Matrik(TESL)
E Diploma/Setaraf (Sastera)


Kod Nama Program STPM/ MATRIKULASI DIPLOMA/ SETARAF STAM
Sains Sastera Sains Sastera
S N K J A P U L F E T
AA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TEATER) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / / /
AA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN / / / /
AA56 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / / /
AB14 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI SOSIAL) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / / /
AC10 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / /
AC33 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PERMAINAN DIGITAL) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / /
AE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
AE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN / / / /
AE11 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN / / / /
AE14 IJAZAH SARJANA MUDA PENTABIRAN PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN / / / /
AE23 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
AH16 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / / /
AH17 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (ANIMASI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / / /
AS72 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / / / / /
AS74 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT01 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN # /
AT04 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / / /
AT05 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN# /
AT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL)) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT07 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAHTANGGA) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT09 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / / /
AT11 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT12 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT13 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT14 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT16 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT19 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / / / / / /
AT20 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT22 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT23 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI) DENGAN KEPUJIAN# / / /
AT32 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT33 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (GEOGRAFI) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
AT35 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN# / / / /
AT46 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) DENGAN PENDIDIKAN# / / / / / /
AT49 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN# / / / /
AT50 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN# / / /
AT55 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / /
AT59 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
AT62 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA TAMIL) DENGAN KEPUJIAN# / / /
BC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT / / / / / /
BC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN / / / /
BC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN / / / /
BC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN / / / /
BC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN / / / /
BG00 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN / /
BG06 SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / /
BG09 SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN / /
BH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA# / / / / /
BK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BK27 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
BK54 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BK94 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
BK98 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (KAWALAN TRAFIK UDARA) DENGAN KEPUJIAN# /
BP23 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
BP24 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
BP25 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN / / / / /
BP28 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN / / / / /
BP56 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
BS03 SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
BS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI ) DENGAN KEPUJIAN / /
BT61 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
BT71 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
BT72 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PEMESINAN AM) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
BT73 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
BT74 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM) DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
BT75 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN # / /
BT76 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN # / /
BY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY12 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY22 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY33 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY51 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY54 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY82 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY93 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUNGKUSAN INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
BY94 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKSTIL INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CC13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CC14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CC25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
CC30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI PERMAINAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CK09 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CK42 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CK54 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CP53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
CP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) / / / / / / / /
CP55 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI) / / / / / / / /
CY31 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY41 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY42 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY51 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY52 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY81 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY91 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
CY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
DA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROLOPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DB00 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN) / / / / / / / /
DB05 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN) / / / / / / / / /
DC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
DC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
DC31 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
DC32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INFORMATIK MEDIA) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
DE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DG47 IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
DH12 IJAZAH SARJANA MUDA REKABENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
DI01 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN / / / /
DI02 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN / / / /
DI07 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN / / / /
DI13 IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN / / / /
DI30 IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN# / / /
DL00 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DL06 IJAZAH SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DM00 IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN# / /
DM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
DM05 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) / / / /
DM13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) / / / /
DP36 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
DS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN) / / / /
DS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKUATIK / / / /
DS55 IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
DS77 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN / / / /
DY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
DY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN (REKA BENTUK PRODUK) / / / / / / /
EA27 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN ) # / / / / / / / / / / /
EA28 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA29 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA30 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA31 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA32 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA33 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA34 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA36 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
EA37 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD / / / / / / / / / /
EA38 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT / / / / / / / / / /
EA39 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN / / / / / / / / / /
EA40 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER / / / / / / / / / /
EA41 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) PERSEMBAHAN # / / / / / / / / / /
EA53 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA58 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI / / / / / / / / / /
EA69 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
EA70 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / / /
EA71 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
EA81 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D / / / / / / / / / /
EA82 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D / / / / / / / / / /
EA83 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM / / / / / / / / / /
EA84 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER / / / / / / / / / /
EA85 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI / / / / / / / / / /
EA86 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM / / / / / / / / / /
EA87 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI / / / / / / / / / /
EA88 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF / / / / / / / / / /
EA89 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN / / / / / / / / / /
EB00 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL / / / / / / / / / /
EB03 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL # / / / / / / / / / /
EB05 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL / / / /
EC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) / / / / / / / /
EC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) / / / / / / / /
EC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA / / / / / / / /
EC13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN / / / / / / / /
EC14 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN / / / / / / / /
EC15 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT / / / / / / / /
EC20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR / / / / / / / /
EC23 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK / / / / / / / /
ED00 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # / /
EE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
EE03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) / / / / / / / / / /
EE04 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) # / / / / / / / / / /
EE09 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) / / / / / / / / / /
EE10 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) / / / / / / / / / /
EE11 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) / / / / / / / / / /
EE12 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) / / / / / / / / / /
EE13 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) / / / / / / / / / /
EE14 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN) / / / / / / / / / /
EE15 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (INSURANS) / / / / / / / / / /
EE23 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) / / / / / / / / / /
EE24 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) / / / / / / / / / /
EE27 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELABURAN) / / / / / / / / / /
EF00 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # / /
EG08 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN) / / / /
EG26 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) / / / /
EG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI / / / /
EG53 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR / / / /
EH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # / / / / / / / /
EH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) / / / / / / / /
EH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / / /
EH05 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
EH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
EH07 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
EH08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN / / / / / / / /
EH09 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
EH10 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / /
EH14 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / /
EH18 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN / / / / /
EI12 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN) / / / / / / / / / /
EK00 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN / / / / / /
EK01 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM / / / / / /
EK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK / / / / / /
EK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN MEKANIKAL / / / / / /
EK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) / / / / / /
EK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK / / / / / /
EK33 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PERSEKITARAN / / / / / /
EK60 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR) / / / / / /
EK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK / / / / / /
EK88 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN / / / / / /
EL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
EL02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN /
EL04 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) / / / / / / / / / /
EM00 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN / /
EM04 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) / / / / /
EM05 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) / / / /
EM10 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) / / / / / /
EM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) / / / / /
EM13 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) / / / / / /
EM14 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) / / / /
EM15 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) / / / / / /
EM19 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) / / / / / /
EP08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN / / / / / / / / / /
EP13 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL / / / / / / / / / /
EP14 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN / / / / / / / / / /
EP26 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) / / / / / / / / / /
EP40 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)
EP41 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN)
EP42 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)
EP44 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI / / / / / / / / / /
EP60 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN) / / / / / / / / / /
ES02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) / / / /
ES08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK / / / / / / / /
ES09 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK / / / / / / /
ES10 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI / / / / / / / /
ES15 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) / / / / / /
ES20 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
ES28 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) / / / / / /
ES32 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI / / / / / /
ES40 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN # / / / / / /
ES57 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) / / / / / /
ES58 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER / / / / / /
ES59 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN / / / / / /
ES60 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN / / / / / /
ES61 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT / / / / / /
ES62 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN / / / / / /
ES63 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) / / / / / /
ES64 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BAHAN) / / / / / /
ES69 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN / / / / / / / /
ES70 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) / / / / / /
ES71 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOMOLEKUL / / / /
ES72 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN / / / / / / / /
ES74 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
ES76 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
ET00 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA # / / /
ET03 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN # / / / / / / / / / /
ET06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # / / / / / / / / / /
ET22 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) # / / / / / / / / / /
GC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) / / / / / /
GC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM / / / / / /
GE00 SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM) / / / /
GE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN / / / /
GG09 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) / / / / /
GG10 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) / / / / /
GG15 SARJANA MUDA SAINS (SAINS SAMUDERA) / / / / /
GG27 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (AKUAKULTUR) / / / / /
GG31 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (TEKNOLOGI LEPAS TUAI) / / / /
GG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) / / / /
GG37 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) / / / / / /
GP04 SARJANA MUDA KAUNSELING / / / /
GP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PELANCONGAN) / / / /
GP18 SARJANA MUDA PENGURUSAN(MARITIM) / / / /
GP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) / / / /
GP31 SARJANA MUDA PENGURUSAN(POLISI DAN SEKITARAN SOSIAL) / / / /
GS02 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) / / / /
GS03 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) / / / /
GS04 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) / / / / /
GS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTASI) / / / / / /
GS15 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) / / / / / /
GS28 SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) / / / / /
GS40 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI MARIN) / / / / /
GS43 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) / / / / / /
GS44 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) / / / / /
GS68 SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) # / / / / / /
GY06 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) / / / / / /
HA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI) / /
HA05 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI MUZIK)# / /
HA11 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI KREATIF) / /
HA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN INDUSTRI) / /
HA13 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI)# / / / / / /
HA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL) / /
HA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA) / /
HA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI)# / / / / / /
HA18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI) / /
HA19 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KAUNSELING)# / / / / / /
HA20 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA)# / / / / / /
HA24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) / /
HA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SENI VISUAL DENGAN KEPUJIAN# / /
HA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
HC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) / / / / /
HC05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN RANGKAIAN) / / / / /
HC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MULTIMEDIA) / / / /
HC13 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (E-DAGANG) / / / /
HE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN / / /
HE04 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) / / /
HE05 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN) / / /
HE06 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN) / / /
HE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN) / / / /
HE08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERHOTELAN) / / /
HE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) / / /
HE10 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) / / /
HE11 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI SUMBER MANUSIA) / / /
HE19 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN ANTARABANGSA) / / /
HE20 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR) / / /
HE21 IJAZAH SARJANA MUDA PEMASARAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN / / /
HE22 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA) / / /
HE23 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN / / / /
HG07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI) / / /
HG09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (PERKHIDMATAN MAKANAN) / / /
HG19 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA) / / /
HG20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI) / / /
HG23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI) / / /
HG34 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TANAMAN) / / /
HG35 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (HORTIKULTUR DAN LANSKAP) / / /
HG36 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TERNAKAN) / / /
HI15 SARJANA MUDA PENDARASAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN# / / /
HK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN AWAM) / / / /
HK02 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) / / / /
HK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN KIMIA) / / / /
HK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) / / / /
HK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
HM00 IJAZAH DOKTOR PERUBATAN# / / /
HP08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN)# / / /
HS03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN) / / /
HS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) / / /
HS07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI) / / /
HS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI) / / / /
HS09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER) / / / /
HS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) / / / /
HS20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
HS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI) / / / /
HS22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK) / / / /
HS27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR) / / /
HS40 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN) / / /
HY07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES) / / /
HY11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) / / /
JC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
JC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
JC24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI GRAFIK & MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
JG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI / / / / / /
JG44 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI / / / /
JG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN / / / / / /
JK01 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM / / / / / /
JK02 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) / / / / / /
JK03 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA / / / / / /
JK08 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL / / / / / /
JK09 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN PEMBUATAN / / / / / /
JK21 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (SISTEM KUASA) / / / / / /
JK24 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK / / / / / /
JK25 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HSKA), JERMAN) / / / / / /
JK40 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) / / / / / /
JK71 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, JERMAN) / / / / / /
JP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / /
JP46 IJAZAH SARJANA MUDA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
JP47 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / /
JP52 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (DENGAN KERJASAMA REUTLINGEN UNIVERSITY, JERMAN) / / / / / /
JY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
JY30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
JY56 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
JY60 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
JY70 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN / / / /
JY90 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
KA09 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK)# / / / / / / / /
KA14 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI)# / / / / / / / /
KA16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI)# / / / / / / /
KA17 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PERSURATAN MELAYU)# / / / / / / / /
KA18 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)# / / / / / /
KA22 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN)# / / / / / / /
KA23 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL)# / / / / / / /
KA24 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)# / / / / / / / /
KA47 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA)# / / / / / / / / /
KB00 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS)# / / / / / / / /
KB03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK)# / / / / / / / /
KB06 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA MELAYU)# / / / / / / / /
KC00 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN# / / / / /
KC02 IJAZAH SARJANAMUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN # / / / / /
KC04 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT)# / / / / /
KC09 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MULTIMEDIA)# / / / / /
KD00 DOKTOR PERGIGIAN# / /
KE00 IJAZAH SARJANAMUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / /
KE04 IJAZAH SARJANAMUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / /
KF00 IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN# / / /
KH03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
KI01 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) # / / / /
KI02 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (SYARIAH)# / / / /
KI03 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM)# / / / /
KI04 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN)# / / / /
KI05 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH)# / / / /
KK01 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
KK02 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
KK03 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
KK08 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
KK17 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN # / / / / / /
KL00 IJAZAH SARJANAMUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / / /
KM00 DOKTOR PERUBATAN# / / /
KM03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KM04 IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KM05 IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN# / /
KM06 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KM07 IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KM08 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN # / / / /
KM10 IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KM11 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KM12 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN# / / /
KM13 IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# / / /
KM14 IJAZAH SARJANAMUDA FISIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# / /
KM15 IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN# / / / /
KP03 IJAZAH SARJANAMUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / /
KS01 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS LAUT)# / / / /
KS04 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)# / / / /
KS05 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)# / / / /
KS08 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)# / / / / /
KS09 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK)# / / / / /
KS10 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI)# / / / / / / /
KS11 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)# / / / / /
KS15 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK)# / / / / /
KS16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)# / / / / /
KS17 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI)# / / / / /
KS18 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS NUKLEAR)# / / / / /
KS19 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BAHAN)# / / / / /
KS21 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA)# / / / / /
KS22 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (OLEOKIMIA)# / / / / /
KS26 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA)# / / / /
KS27 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI)# / / / /
KS52 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK)# / / / /
KS53 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK)# / / / /
KS55 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)# / / / /
KS56 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI DENGAN PENGURUSAN)# / / / /
KS65 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN)# / / / /
KT03 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI)# / / / / / / / / /
KT06 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL))# / / / / / / / / / /
KT10 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN KHAS)# / / / / / / / / /
LA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
LA56 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
LE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN# / / / / / /
LE12 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERUNCITAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
LE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
LG32 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS PETERNAKAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
LG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (AGROTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
LG42 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS SUMBER ASLI) DENGAN KEPUJIAN / / /
LG43 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BIOINDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN / / /
LG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (GEOSAINS) DENGAN KEPUJIAN / / /
LG48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS KELESTARIAN) DENGAN KEPUJIAN / / /
LG49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
LG50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BAHAN) DENGAN KEPUJIAN / / /
LG51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI SUMBER HUTAN) DENGAN KEPUJIAN / / /
LG52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (JAMINAN MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
LH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / / / / /
LH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENIBINA DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
LH10 IJAZAH SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN# / / / / / / / / / /
LM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# / / /
LP35 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
LP37 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK & PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
LP38 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
LP42 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KEUSAHAWANAN KESIHATAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
LP48 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
MA07 SARJANA MUDA MUZIK # / / / / / / / / / /
MA08 SARJANA MUDA DRAMA # / / / / / / / / / /
MA16 SARJANA MUDA KESENIAN MELAYU / / / / / /
MA18 SARJANA MUDA BAHASA MELAYU PROFESIONAL / / / / / /
MA19 SARJANA MUDA KESUSASTERAAN MELAYU / / / / / /
MA20 SARJANA MUDA SOSIO-BUDAYA MELAYU / / / / / /
MA21 SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN MEDIA) / / / / / / /
MA22 SARJANA MUDA LINGUISTIK MELAYU / / / / / /
MA51 SARJANA MUDA TARI # / / / / / / / / / /
MA64 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK / / / / / / /
MA66 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ASIA TENGGARA / / / / / / /
MA67 SARJANA MUDA PENTADBIRAN SOSIAL / / / / / / /
MA68 SARJANA MUDA SASTERA INGGERIS / / / / / / /
MA74 SARJANA MUDA PENGAJIAN ASIA TIMUR / / / / / / /
MA75 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN INDIA / / / / /
MA76 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN TIONGHOA / / / / / /
MA83 SARJANA MUDA SASTERA ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI / / / / / / /
MA84 SARJANA MUDA PENGAJIAN ALAM SEKITAR / / / / / / /
MA94 SARJANA MUDA SASTERA SEJARAH / / / / / / /
MA95 SARJANA MUDA GEOGRAFI / / / / / / /
MB01 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK INGGERIS / / / / / /
MB02 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK CINA / / / / / /
MB03 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ARAB / / / /
MB06 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK PERANCIS / / / / / / /
MB07 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JERMAN / / / / / / /
MB14 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK TAMIL / / / / / /
MB15 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JEPUN / / / / / / /
MB16 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK SEPANYOL / / / / / / /
MB17 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ITALI / / / / / / /
MC02 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA) / / / / / /
MC04 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) / / / / / /
MC06 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) / / / / / /
MC12 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER) / / / / / /
MC21 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) / / / / / /
MD01 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # / /
ME01 SARJANA MUDA PERAKAUNAN # / / / /
ME03 SARJANA MUDA EKONOMI / / / /
ME07 SARJANA MUDA KEWANGAN # / / / /
MF01 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # / / /
MG01 SARJANA MUDA SAINS BIOTEKNOLOGI / / / / / /
MG11 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN ALAM SEKITAR / / / / / /
MG31 SARJANA MUDA SAINS EKOLOGI BIODIVERSITI / / / / / /
MG32 SARJANA MUDA SAINS BIOKESIHATAN / / / / / /
MG42 SARJANA MUDA SAINS GENETIK / / / / / /
MG43 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI / / / / / /
MG44 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI GUNAAN / / / / / /
MH08 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA # / / / / / / /
MH09 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH / / / / / / /
MH10 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN / / / / / / /
MH11 SARJANA MUDA UKUR BAHAN / / / / / / /
MH12 SARJANA MUDA HARTA TANAH / / / / / / /
MI16 SARJANA MUDA SYARIAH (FIQH DAN USUL) / / / /
MI17 SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT / / / /
MI18 SARJANA MUDA SYARIAH (SYARIAH DAN EKONOMI) / / / /
MI19 SARJANA MUDA SYARIAH (SAINS POLITIK ISLAM) / / / /
MI20 SARJANA MUDA SYARIAH (ASTRONOMI ISLAM) / / / /
MI25 SARJANA MUDA USULUDDIN (AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM) / / / /
MI26 SARJANA MUDA USULUDDIN (DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN) / / / /
MI27 SARJANA MUDA USULUDDIN (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) / / / /
MI28 SARJANA MUDA USULUDDIN (AL-QURAN DAN AL-HADITH) / / / /
MK05 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA / / / / /
MK06 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIK / / / / /
MK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM / / / / /
MK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK / / / / /
MK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN / / / / /
ML01 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG # / / / /
ML02 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG / / / /
MM01 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # / / /
MM03 SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN / / /
MM11 SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN / / /
MP01 SARJANA MUDA KAUNSELING # / / / / / /
MP02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN # / / / /
MS02 SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI / / / / / /
MS03 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK / / / / / /
MS04 SARJANA MUDA SAINS STATISTIK / / / / / /
MS11 SARJANA MUDA SAINS FIZIK / / / / / /
MS12 SARJANA MUDA SAINS KIMIA / / / / / /
MS21 SARJANA MUDA SAINS BIOKIMIA / / / / / /
MS22 SARJANA MUDA SAINS MIKROBIOLOGI / / / / / /
MS36 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BAHAN) / / / / / /
MS41 SARJANA MUDA SAINS AKTUARI / / / / / /
MS51 SARJANA MUDA SAINS BIOINFORMATIK / / / / / /
MS53 SARJANA MUDA SAINS KIMIA GUNAAN / / / / / /
MS73 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS) # / / / / / / / / / /
MS74 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK GUNAAN / / / / / /
MS75 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SUKAN # / / / / / / / / / /
MT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # / / / / /
MT11 SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # / / / / / /
PA02 BACELOR KOMUNIKASI / / / / / / / /
PA05 BACELOR MUZIK# / / / / / / / / / /
PB00 BACELOR SASTERA (BAHASA INGGERIS) / / / / / / / /
PB03 BACELOR SASTERA (BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU) / / / / / /
PB04 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA MANDARIN / / / / / /
PB05 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA ARAB / / / / / / /
PB06 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU) / / / / / /
PB07 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN INGGERIS) / / / / / /
PB08 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA PERANCIS / / / / / /
PB09 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA JERMAN / / / / / /
PC04 BACELOR SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) / / / / / /
PC09 BACELOR SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) / / / / / /
PC10 BACELOR KEJURUTERAAN PERISIAN / / / / / /
PC11 BACELOR SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) / / / / / /
PE00 BACELOR EKONOMI / / / / / /
PE02 BACELOR PERAKAUNAN / / / / / /
PG07 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI / / / /
PG09 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN / / / /
PG11 BACELOR SAINS PERTANIAN# / / / /
PG12 BACELOR SAINS PERHUTANAN / / / /
PG14 BACELOR SAINS HORTIKULTUR / / / /
PG17 BACELOR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN) / / / /
PG18 BACELOR SAINS (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) / / / /
PG23 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN# / / / /
PG27 BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR) / / / /
PG30 BACELOR SAINS BIOINDUSTRI (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) / / / /
PG32 BACELOR PERTANIAN (SAINS TERNAKAN) / / / /
PG46 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM SEKITAR / / / /
PG47 BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI / / / /
PH02 BACELOR SENI BINA LANDSKAP# / / / / / / / / / /
PH03 BACELOR SAINS SENI BINA# / / / / / / / / / /
PH12 BACELOR REKA BENTUK (REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)# / / / / / / / / / /
PK01 BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM) / / / / / /
PK02 BACELOR KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) / / / / / /
PK03 BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA) / / / / / /
PK05 BACELOR KEJURUTERAAN (PERTANIAN DAN BIOSISTEM) / / / / / /
PK08 BACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) / / / / / /
PK15 BACELOR KEJURUTERAAN (AEROANGKASA) / / / / / /
PK16 BACELOR KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN) / / / / / /
PK17 BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI) / / / / / /
PM00 DOKTOR PERUBATAN# / /
PM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# / / / /
PM02 BACELOR SAINS (SAINS BIOPERUBATAN) / / / /
PM05 BACELOR SAINS (DIETETIK)# / / / /
PM09 BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI) / / / /
PM10 BACELOR SAINS (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) / / / /
PM12 BACELOR KEJURURAWATAN# / /
PP02 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA / / / / / /
PP05 BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI / / / / / /
PP06 BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN / / / / / /
PP09 BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) / / / / / / /
PP20 BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA / / / / / /
PP33 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN / / / / / /
PP34 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT / / / / / /
PP43 BACELOR PENGURUSAN ALAM SEKITAR / / / / / /
PS02 BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS08 BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS09 BACELOR SAINS STATISTIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS15 BACELOR SAINS FIZIK DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS26 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOKIMIA / / / /
PS27 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI / / / /
PS28 BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS29 BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS30 BACELOR SAINS KIMIA PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS36 BACELOR SAINS DALAM SAINS BAHAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS37 BACELOR SAINS DALAM SAINS INSTRUMENTASI DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
PS71 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL / / / /
PT03 BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)# / / / / / / / / / /
PT04 BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# / / / / / / / / / /
PT05 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PERTAMA)# / / /
PT06 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)# / / / / / / / / / /
PT07 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS RUMAHTANGGA)# / / / / / /
PT09 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN)# / / / / / / / / / /
PY11 BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU / / / /
QA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
QA19 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN / / / /
QB05 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN / / / /
QC13 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) / / / / /
QE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / / /
QE06 SARJANA MUDA PEMASARAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
QE23 SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN / / / / /
QG00 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK GUNAAN) / / / /
QG07 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) / / / /
QI05 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUJIAN / / / /
QI07 SARJANA MUDA DAKWAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN / / / /
QI08 SARJANA MUDA FIQH DAN FATWA DENGAN KEPUJIAN / / / /
QI10 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
QI11 SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
QI13 SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAH DAN AGAMA DENGAN KEPUJIAN / / / /
QL04 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
QP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN / / / / /
QP49 SARJANA MUDA PENTADBIRAN DAN HUBUNGAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN / / / / /
QP57 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
QS10 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) / / / / /
QS21 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI) / / / /
QS43 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK KEWANGAN) / / / / /
RA72 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN) / / / / / / / /
RE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) / / / / / / / /
RK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) / / / / / /
RK05 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK) / / / / / /
RK07 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) / / / / / /
RK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) / / / / / /
RK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN) / / / / / /
RK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN) / / / / / /
RK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KOMPUTER) / / / / / /
RK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK) / / / / / /
RK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) / / / / / /
RK28 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BIOPROSES) / / / / / /
RK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER) / / / / / /
RK45 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK INDUSTRI) / / / /
RK53 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN) / / / /
RK56 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN METALURGI) / / / /
RK84 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN REKABENTUK PRODUK) / / / /
RK85 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN) / / / / / /
RK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) / / / / / /
RK89 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN FOTONIK) / / / /
RK90 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BIOSISTEM) / / / / / /
RK93 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN RANGKAIAN KOMPUTER) / / / /
RK96 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK SISTEM TENAGA) / / / /
RP52 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN) / / / / / / / /
RY01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN) / / / / / /
RY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (KEPUJIAN) (PEMBINAAN) / / / / / /
RY20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI) / / / / / /
RY21 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI) / / / / / /
RY31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI) / / / / / /
RY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI) / / / / / /
RY40 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK) / / / / / /
RY41 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK) / / / / / /
RY43 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK) / / / / / /
RY44 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU) / / / / / /
RY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN) / / / / / /
RY56 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN) / / / / / /
RY57 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK) / / / / / /
RY58 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN) / / / / / /
SA00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) / / /
SA02 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) # / / / / / / /
SA03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) / / / / / / /
SA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # / / / / / / /
SA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN & PENGARAHAN) # / / / / / / / /
SA07 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) # / / / / / / / /
SA09 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) # / / / / / / /
SA11 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) # / / / / / / / /
SA54 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK TEKNOLOGI MEDIA BARU) # / / / / / / / /
SA55 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) # / / / / / / / /
SB00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) / / / / /
SB01 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI) / / / / / / /
SB02 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) / / / / / / /
SC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) / / / / / /
SD00 DOKTOR PERGIGIAN # / / / /
SE00 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) # / / / /
SE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) # / / / / / / /
SF00 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # / / / /
SG00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN) / / / / / /
SG01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) / / / / / /
SG02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) / / / /
SG03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) / / / /
SG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI) / / / /
SG05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK) / / / /
SG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) / / / /
SG21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI) / / / / / /
SG25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI) / / / /
SG28 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) / / / / / /
SG29 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN) / / / / / /
SH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENIBINA) # / / / / / / / / /
SH05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) UKUR BANGUNAN / / / / / / / / /
SH06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) # / / / / / / / / /
SH08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) / / / / / / / / /
SH13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) / / / / / / / / /
SH20 IJAZAH SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) / / / / / / / / /
SH25 IJAZAH SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) # / / / / / / / / /
SK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) / / / / / /
SK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KIMIA) / / / / / /
SK04 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIK) / / / / / /
SK06 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL) / / / / / /
SK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN) / / / / / /
SK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN) / / / / / /
SK15 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AEROANGKASA) / / / / / /
SK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) / / / / / /
SK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) / / / / / /
SK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER) / / / / / /
SK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) / / / / / /
SM00 DOKTOR PERUBATAN # / / / /
SM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) / / / /
SM04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SINARAN PERUBATAN) / / / /
SM05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (DIETETIK) # / / / /
SM06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN) / / / /
SM07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) # / / / /
SM10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) / / / /
SM11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) / / / /
SM12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KEJURURAWATAN) # / / / /
SM17 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) # / / / /
SM18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) / / / /
SP00 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) / / / / / / /
SS02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) / / / /
SS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK) / / / /
SS15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) / / / / / /
SS28 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA) / / / /
ST01 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # / / /
ST02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # / / / /
ST10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) # / / / / / / /
ST39 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) # / / / / / / /
SY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) / / / /
SY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) / / / / / /
SY06 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) / / / / / /
SY07 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES) / / / / / /
TA13 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA / / / / / / / / / /
TC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) / / / / / /
TC16 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) / / / /
TC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (BIOINFORMATIK) / / / /
TC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN & KESELAMATAN KOMPUTER) / / / / / /
TC29 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA) / / / / / /
TE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN / / / / / /
TH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA # / / / / / / / /
TH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP / / / / / / / /
TH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH / / / / / / / /
TH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN / / / / / / / /
TH08 SARJANA MUDA SAINS PEMBINAAN / / / / / / / /
TH10 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) / / / / / /
TH12 SARJANA MUDA SAINS (REKABENTUK INDUSTRI) # / / / / / / /
TK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) / / / / / /
TK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK) / / / / / /
TK03 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) / / / / / /
TK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) / / / / / /
TK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN) / / / / / /
TK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - PEMBUATAN) / / / / / /
TK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (NUKLEAR) / / / /
TK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) / / / / / /
TK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MEKATRONIK) / / / / / /
TK27 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AERONAUTIK) / / / / / /
TK29 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - BIOPROSES) / / / / / /
TK30 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - GAS) / / / /
TK31 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM) / / / /
TK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF) / / / / / /
TK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - INDUSTRI) / / / / / /
TK49 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIO - PERUBATAN) / / / / / /
TK79 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PROSES KIMIA / / / / / /
TK97 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRONIK / / / / / /
TK98 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN LUAR PANTAI) / / / / / /
TK99 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJITUAN / / / / / /
TP09 SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) / / / / / / / / / /
TP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) / / / / / / / / / /
TP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) / / / / / / / / / /
TP25 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH) / / / / / / / /
TP32 SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH) / / / / / / / /
TS02 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI) / / / /
TS07 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) / / / / /
TS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) / / / /
TS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) / / / /
TS16 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) / / / /
TS31 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI INDUSTRI) / / / /
TS33 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) / / / / /
TS34 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) / / / / /
TS46 SARJANA MUDA SAINS (GEOINFORMATIK) / / / / / /
TS75 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN EKUIN) # / / / / / / / /
TT03 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)# / / / / / / / /
TT06 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)# / / / / / / / /
TT30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)# / / / / / /
TT31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)# / / / / / / / /
TT60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (BINAAN BANGUNAN)# / / / / / /
TT61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK)# / / / / / /
UA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UA60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UA67 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / /
UC01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) / / / / / / /
UC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) / / / / / /
UE00 SARJANA MUDA SAINS EKONOMI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / / /
UE07 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
UE17 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN / / / / /
UE23 SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
UG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK INDUSTRI) / / / / / / /
UG22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN) / / / / / / /
UG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN) / / / / / / /
UL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UL05 IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / / /
UP01 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP04 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / /
UP05 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP09 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP10 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
UP11 SARJANA MUDA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
UP12 SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN # / / / / / / /
UP15 SARJANA MUDA PERBANKAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
UP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP17 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP22 SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP35 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP36 SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN / / / / / /
UP37 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP38 SARJANA MUDA PENGURUSAN HOSPITALITI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP39 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN ACARA DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
UT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# / / / / / / /
WA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (KAJIAN KOMUNIKASI) / / / / / / / /
WA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (MUZIK) / / / / / /
WA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (DRAMA DAN TEATER) / / / / / /
WA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN) / / / / / / / /
WA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI) / / / / / / / /
WA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN ANTARABANGSA) / / / / / / / /
WA19 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / /
WA21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN) / / / / / / / /
WA22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) / / / / / / / /
WA23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN KHIDMAT SOSIAL) / / / / / / / /
WA32 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SENI HALUS) / / / / / /
WA57 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI SENI REKA) / / / / / / / / / /
WA58 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SINEMATOGRAFI) / / / / / /
WA59 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SENI) / / / / / /
WB03 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (LINGUISTIK) DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / / / /
WC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOMPUTAN) / / / / / /
WC03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SISTEM MAKLUMAT) / / / / / /
WC09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) / / / / / /
WC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) / / / / / /
WC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) / / / / / /
WE01 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERKHIDMATAN) / / / / / /
WE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) / / / / / / /
WE03 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) / / / / / /
WE07 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN / / / / / / /
WE09 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI ANTARABANGSA) / / / / / /
WE10 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) / / / / / / /
WE13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KORPORAT) / / / / / / /
WH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA# / / / / / /
WK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SIVIL) / / / / / /
WK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (DENGAN KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA / / / / / /
WK18 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN) / / / / / /
WK19 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) /
WK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) / / / /
WK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK / / / / / /
WM00 DOKTOR PERUBATAN# / /
WM12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN / / / /
WP02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) / / / / / / / / /
WP04 IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN / / / / / / / /
WS24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOGNITIF) / / / / / / / / /
WS47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI SUMBER) / / / /
WS48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA SUMBER) / / / /
WS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER AKUATIK) / / / /