SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2018/2019

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN BIDANG


SYARAT AM UNIVERSITI

Belum ada syarat

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
BK01

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50.

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)


dan


Calon tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
BK01

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50.

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)


dan


Calon tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
BK08

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)


                                                            dan


Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.


 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
BK08

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)


                                                            dan


Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.


 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
BK54

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam bidang kejuruteraan berkaitan oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)


dan


Calon tidak rabun dan  tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
BK54

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam bidang kejuruteraan berkaitan oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)


dan


Calon tidak rabun dan  tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN
BK86

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya  dalam bidang kejuruteraan berkaitan oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan


Calon tidak rabun dan  tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN
BK86

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya  dalam bidang kejuruteraan berkaitan oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan


Calon tidak rabun dan  tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN
BY11

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan. 

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN
BY11

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan. 

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN
BY13

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN
BY13

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
BY22

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
BY22

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
BY32

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak buta warna dan  tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
BY32

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak buta warna dan  tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN
BY33

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN
BY33

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN
BY51

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN
BY51

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN
BY54

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN
BY54

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN
BY55

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN
BY55

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
BY82

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTHM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
BY82

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Teknologi yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50

ATAU

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

 

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dalam bidang Kejuruteraan Awam atau Teknologi yang berkaitan dari Institusi Latihan Awam (ILA) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 3.00/Gred B/ Markah 80% ke atas

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

dan

Calon tidak rabun dan tidak buta warna dan tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
CY30

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
CY30

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
CY31

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
CY31

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN
CY32

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN
CY32

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN
CY41

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN
CY41

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
CY42

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
CY42

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN
CY45

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN
CY45

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN
CY51

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN
CY51

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN
CY52

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN
CY52

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN
CY53

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN
CY53

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
CY61

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
CY61

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
CY81

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
CY81

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN
CY90

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN
CY90

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
CY91

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
CY91

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN
CY92

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UTeM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN
CY92

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Diploma Kejuruteraan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Teknologi Kejuruteraan  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

 

dan

 

Pengecualian kredit  tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Fakulti;

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

ATAU

 

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00/Markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

dan

 

Lulus Mathematics / Physics / Science pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris  pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

 

dan

 

Telah lulus/tamat pengajian diperingkat diploma sebelum tarikh tutup permohonan.

 

dan

Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

DAN

 

Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI
JG04

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5 dalam bidang yang berkaitan yang diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;


Dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh pihak Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

                                                          dan

Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 2. Calon yang tidak mengambil Fizik / Kimia pada peringkat Diploma dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas / Kimia Asas di Universiti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI
JG04

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5 dalam bidang yang berkaitan yang diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;


Dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh pihak Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

                                                          dan

Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 2. Calon yang tidak mengambil Fizik / Kimia pada peringkat Diploma dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas / Kimia Asas di Universiti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI
JG44

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5 dalam bidang yang berkaitan yang diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;


Dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh pihak Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

                                                          dan

Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 2. Calon yang tidak mengambil Fizik / Kimia pada peringkat Diploma dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas / Kimia Asas di Universiti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI
JG44

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5 dalam bidang yang berkaitan yang diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;


Dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh pihak Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

                                                          dan

Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 2. Calon yang tidak mengambil Fizik / Kimia pada peringkat Diploma dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas / Kimia Asas di Universiti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN
JG47

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5 dalam bidang yang berkaitan yang diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;


Dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh pihak Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

                                                          dan

Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 2. Calon yang tidak mengambil Fizik / Kimia pada peringkat Diploma dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas / Kimia Asas di Universiti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN
JG47

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5 dalam bidang yang berkaitan yang diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;


Dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh pihak Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

                                                          dan

Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 2. Calon yang tidak mengambil Fizik / Kimia pada peringkat Diploma dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas / Kimia Asas di Universiti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN
JY30

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:


•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science                  

                                                            atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN
JY30

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:


•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science                  

                                                            atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA & MESIN) DENGAN KEPUJIAN
JY35

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:


•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                     

                                                            atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
JY46

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:


•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                     

                                                            atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN
JY56

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)   dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                       

atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN
JY56

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)   dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                       

atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN
JY60

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM)  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                       

atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan


Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN
JY60

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM)  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                       

atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan


Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PETROLEUM) DENGAN KEPUJIAN
JY65

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:


•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
                                                     

                                                            atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN
JY70

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM)  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
 

                                                          atau


Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN
JY70

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM)  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science
 

                                                          atau


Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                           dan

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN
JY90

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM)  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                          dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UMP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN
JY90

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki  Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM)  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (PNGK) 3.00 atau markah purata 80%;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya LULUS (GRED E) di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris;
•    Mathematics; dan
•    Physics/ Science

                                                          atau

 

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

                                                          atau

Yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti.

                                                          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                          dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota:

 1. Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh pihak Fakulti.
 

 

 

 

 

 

 

UPM

BACELOR SENI BINA LANDSKAP#
PH02

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang seni bina, perancang bandar atau bidang berkaitan daripada Universiti, Politeknik atau institusi awam yang diiktiraf oleh Senat UPM;

ATAU

Memiliki kelulusan salah satu (1) Diploma daripada Institusi berikut yang diluluskan oleh Senat UPM:
 • Diploma Pengurusan Landskap, Diploma Pertanian, Diploma Sains Pertanian atau Diploma dalam bidang berkaitan dengannya dari Kolej Universiti Agrosains Malaysia (Kolej Risda Melaka);
 • Diploma Senibina Landskap, Diploma Senibina, Diploma Rekabentuk Dalaman atau Diploma dalam bidang berkaitan dengannya dari Kolej Universiti Geomatika;
 • Diploma Senibina, Diploma Rekabentuk Dalaman, Diploma Seni Reka Grafik atau Diploma dalam bidang berkaitan dengannya dari Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

UPM

BACELOR SENI BINA LANDSKAP#
PH02

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang seni bina, perancang bandar atau bidang berkaitan daripada Universiti, Politeknik atau institusi awam yang diiktiraf oleh Senat UPM;

ATAU

Memiliki kelulusan salah satu (1) Diploma daripada Institusi berikut yang diluluskan oleh Senat UPM:
 • Diploma Pengurusan Landskap, Diploma Pertanian, Diploma Sains Pertanian atau Diploma dalam bidang berkaitan dengannya dari Kolej Universiti Agrosains Malaysia (Kolej Risda Melaka);
 • Diploma Senibina Landskap, Diploma Senibina, Diploma Rekabentuk Dalaman atau Diploma dalam bidang berkaitan dengannya dari Kolej Universiti Geomatika;
 • Diploma Senibina, Diploma Rekabentuk Dalaman, Diploma Seni Reka Grafik atau Diploma dalam bidang berkaitan dengannya dari Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

UPM

BACELOR SAINS SENI BINA#
PH03

07 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Seni Bina daripada Universiti, Politeknik atau institusi awam yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

*Keutamaan diberikan kepada calon yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual atau Reka Cipta pada peringkat SPM.

 

 

 

 

 

 

 

UPM

BACELOR SAINS SENI BINA#
PH03

07 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang Seni Bina daripada Universiti, Politeknik atau institusi awam yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

*Keutamaan diberikan kepada calon yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual atau Reka Cipta pada peringkat SPM.

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN)
RY01

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN)
RY01

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (KEPUJIAN) (PEMBINAAN)
RY11

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (KEPUJIAN) (PEMBINAAN)
RY11

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI)
RY20

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI)
RY20

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI)
RY21

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI)
RY21

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI)
RY31

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI)
RY31

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI)
RY32

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI)
RY32

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK)
RY40

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK)
RY40

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK)
RY41

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK)
RY41

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK)
RY43

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK)
RY43

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU)
RY44

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU)
RY44

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN)
RY55

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN)
RY55

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN)
RY56

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN)
RY56

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK)
RY57

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK)
RY57

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN)
RY58

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UniMAP

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN)
RY58

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 / markah 80% ke atas dalam bidang berkaitan.


Nota : Kemasukan adalah untuk ke Tahun 1 sahaja tanpa pengecualian kredit.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku mulai Januari 2013.


dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM #
ZG37

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (525) Diploma Motor Vehicle, Ships and Aircraft atau kelulusan dari Institusi Pengajian yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA / PNGK) 2.00.
 2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip akademik daripada semester pertama hingga semester akhir.
 3. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 4. Lulus ujian, pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari masa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti.
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM #
ZG37

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (525) Diploma Motor Vehicle, Ships and Aircraft atau kelulusan dari Institusi Pengajian yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA / PNGK) 2.00.
 2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip akademik daripada semester pertama hingga semester akhir.
 3. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 4. Lulus ujian, pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari masa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti.
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN MARITIM#
ZG57

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (525) Diploma Motor Vehicle, Ships and Aircraft atau kelulusan dari Institusi Pengajian yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA / PNGK) 2.00.
 2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip akademik daripada semester pertama hingga semester akhir.
 3. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 4. Lulus ujian, pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari masa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti.
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM #
ZK01

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (526) Diploma Civil Engineering dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM #
ZK01

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (526) Diploma Civil Engineering dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL #
ZK08

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (521) Diploma Mechanics and Metal Work dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL #
ZK08

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (521) Diploma Mechanics and Metal Work dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) #
ZK25

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (523) Diploma Electronics and Automation dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) #
ZK25

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (523) Diploma Electronics and Automation dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KUASA) #
ZK50

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (522) Diploma Electricity and Energy dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.
 

 

 

 

 

 

 

UPNM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KUASA) #
ZK50

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

 1. Memiliki (522) Diploma Electricity and Energy dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.
 2. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.
 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Nota:
 • Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan oleh pihak Fakulti
 • Calon dikehendaki menghantar:
 1. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 2. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.
 3. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan pengecualian kredit.
 • Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UPNM.