SENARAI PROGRAM 2U2I/3U1I PENGAJIAN
KEMASUKAN KE IPTA
SESI AKADEMIK 2021/2022
 
 Jumlah Program :

    Jumlah Keseluruhan Program 2u2i / 3u1i yang ditawarkan ialah 54 programIPTA Kod Nama Program Pengajian Tempoh Pengajian Bidang
UTHM UB6521005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 Semester MECHANICS AND METAL WORK
UTHM UB6521006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester MECHANICS AND METAL WORK
UTHM UB6522003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester ELECTRICITY AND ENERGY
UTHM UB6522004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 Semester ELECTRICITY AND ENERGY
UTHM UB6523004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 Semester ELECTRONICS AND AUTOMATION
UTHM UB6525001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
UTHM UB6525002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
UTHM UB6525003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PEMBUATAN PESAWAT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
UTHM UB6525004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
UTHM UB6582001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester BUILDING
UTHM UB6811001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
UTHM UB6862001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
UiTM UE6212003 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 Semester MUSIC AND PERFORMING ARTS
UiTM UE6212004 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 Semester MUSIC AND PERFORMING ARTS
UiTM UE6212005 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 Semester MUSIC AND PERFORMING ARTS
UiTM UE6213004 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 Semester AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
UiTM UE6222001 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 Semester LANGUAGES = 223+224
UiTM UE6222002 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 Semester LANGUAGES = 223+224
UiTM UE6310001 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D # 06 Semester SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
UiTM UE6310002 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D # 06 Semester SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
UiTM UE6310003 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 Semester SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
UiTM UE6310004 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 Semester SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
UMT UG6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester ACCOUNTING AND TAXATION
UMT UG6441001 SARJANA MUDA SAINS NANOFIZIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester PHYSICS
UMT UG6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester COMPUTER SCIENCE
UMS UH6543001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 Semester MATERIALS (WOOD, PAPER, PLASTIC, GLASS)
UMP UJ6462001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN(KEPUJIAN) ANALITIK DATA 07 Semester STATISTICS
UMP UJ6521002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 Semester MECHANICS AND METAL WORK
UMP UJ6521003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester MECHANICS AND METAL WORK
UMP UJ6522003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 Semester ELECTRICITY AND ENERGY
UMP UJ6523005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 Semester ELECTRONICS AND AUTOMATION
UMP UJ6524004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN FASILITI MINYAK DAN GAS DENGAN KEPUJIAN 07 Semester CHEMICAL AND PROCESS
UMP UJ6525003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 07 Semester MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
UKM UK6220001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS CITRA DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester HUMANITIES (BROAD PROGRAMMES)
UKM UK6221001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) 08 Semester RELIGION
UKM UK6221002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (SYARIAH) 08 Semester RELIGION
UKM UK6221003 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM) 08 Semester RELIGION
UKM UK6221004 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN) 08 Semester RELIGION
UKM UK6221005 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH) 08 Semester RELIGION
UKM UK6421004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK) 08 Semester BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
UKM UK6422001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester ENVIRONMENTAL SCIENCE
UKM UK6442001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA) 08 Semester CHEMISTRY
UKM UK6442002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 08 Semester CHEMISTRY
UKM UK6541003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN) 08 Semester FOOD PROCESSING
UMK UL6340001 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I) # 08 Semester BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
UMK UL6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester ACCOUNTING AND TAXATION
UM UM6321001 SARJANA MUDA PENGAJIAN MEDIA 07 Semester JOURNALISM AND REPORTING
UM UM6481006 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) 07 Semester COMPUTER SCIENCE
UPM UP6621002 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
USIM UQ6221008 SARJANA MUDA SYARIAH (INDUSTRI HALAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester RELIGION
USIM UQ6345004 SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN PELANCONGAN (KEPUJIAN) (MOD 3U1I) 08 Semester MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UTM UT6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester COMPUTER SCIENCE
UUM UU6345009 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN GOLF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UUM UU6345013 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I) # 08 Semester MANAGEMENT AND ADMINISTRATION