KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE IPTA
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2022/2023
 
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Bukan Pendidikan) :
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Pendidikan) :
 Jumlah Program :

    Jumlah Keseluruhan Program Pengajian yang ditawarkan oleh ialah 1088 program


CARIAN KOD PROGRAM PENGAJIAN KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI

IPTA Kod Nama Program Pengajian Tempoh Pengajian
UPSI UA6141001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6143001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145002 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145003 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145004 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL)) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145005 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAHTANGGA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145006 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PERAKAUNAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145007 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145008 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145009 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145010 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145011 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145012 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145013 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145014 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145015 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145016 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145017 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145018 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145019 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145020 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (GEOGRAFI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145021 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145022 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145023 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145025 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) DENGAN PENDIDIKAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145026 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145027 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145028 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145029 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145030 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145031 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA TAMIL) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145032 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA CIPTA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6145033 SARJANA MUDA TAHFIZ AL-QURAN DAN QIRA'AT DENGAN PENDIDIKAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6146001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6212001 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TEATER) DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UPSI UA6212002 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI) DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UPSI UA6213001 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PERMAINAN DIGITAL) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6213002 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6213003 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (ANIMASI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6311001 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6314001 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6314002 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6321001 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI SOSIAL) DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UPSI UA6344001 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6345001 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6345002 IJAZAH SARJANA MUDA PENTABIRAN PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6481001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPSI UA6813001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPSI UA6813002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UTHM UB6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTHM UB6146001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTHM UB6146003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTHM UB6146005 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTHM UB6146006 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTHM UB6214001 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6345001 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6345002 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6345003 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6345004 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6421001 SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6441001 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6442001 SARJANA MUDA SAINS KIMIA INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN (3U1I) 08 SEMESTER
UTHM UB6461001 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI ) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6462001 SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6481001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6481004 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6481005 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6521002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6521003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6521004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6521005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6521006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6522002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6522003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6522004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6523002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6523003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6523004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6524001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6525001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN # (2U2I) 08 SEMESTER
UTHM UB6525002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN # (2U2I) 08 SEMESTER
UTHM UB6525003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PEMBUATAN PESAWAT) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6525004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6526001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6526002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6526003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6526004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6541001 SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTHM UB6581001 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA # 06 SEMESTER
UTHM UB6582001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6811001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTHM UB6862001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6345001 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGURUSAN RANTAIAN BEKALAN DAN LOGISTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6345002 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6345003 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) 08 SEMESTER
UTeM UC6345004 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI) 08 SEMESTER
UTeM UC6481001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6481002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6481003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6481004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6481005 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6481006 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6481007 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI PERMAINAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6520001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6521001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6521002 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6521003 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6521004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6521005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6521006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6521007 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6522001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6522002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6522003 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6522004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6522005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6522006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523002 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523003 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523005 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523007 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6523009 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6525001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6525002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UTeM UC6540001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6540002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6540003 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTeM UC6540004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6214001 IJAZAH SARJANA MUDA REKABENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UniSZA UD6221001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6221002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6221003 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6221004 IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6221005 IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UniSZA UD6223001 SARJANA MUDA BAHASA MELAYU KONTEMPORARI DENGAN MEDIA INTERAKTIF (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6224001 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6224002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6312001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6313001 SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6321001 SARJANA MUDA PERHUBUNGAN AWAM DENGAN MEDIA KONTEMPORARI 08 SEMESTER
UniSZA UD6343001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6344001 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6345001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6345002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN KEKAYAAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UniSZA UD6380001 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6481003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6481004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INFORMATIK MEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6540001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6541001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6541002 SARJANA MUDA PEMBANGUNAN MAKANAN HALAL 08 SEMESTER
UniSZA UD6545001 IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6545002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI POLIMER DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6620001 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6621001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBIAKBAKAAN TUMBUHAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniSZA UD6621002 SARJANA MUDA AGRONOMI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6624001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKUATIK 08 SEMESTER
UniSZA UD6640001 IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6720001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniSZA UD6721001 IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN # 10 SEMESTER
UniSZA UD6722001 SARJANA MUDA SAINS PERUBATAN DAN KESIHATAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UniSZA UD6723001 SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UniSZA UD6725001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6726001 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6726002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6727001 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UniSZA UD6762001 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENIREKA # 08 SEMESTER
UiTM UE6145002 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN # 08 SEMESTER
UiTM UE6145003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 SEMESTER
UiTM UE6145004 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI # 08 SEMESTER
UiTM UE6145005 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK # 08 SEMESTER
UiTM UE6145006 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA # 08 SEMESTER
UiTM UE6145007 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK # 08 SEMESTER
UiTM UE6146001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UiTM UE6211001 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6212001 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6212002 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) PERSEMBAHAN # 06 SEMESTER
UiTM UE6212003 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 SEMESTER
UiTM UE6212004 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 SEMESTER
UiTM UE6212005 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 SEMESTER
UiTM UE6213001 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6213002 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6213003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6213004 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 SEMESTER
UiTM UE6213005 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6214001 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6214002 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6214003 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN # 09 SEMESTER
UiTM UE6214004 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN # 09 SEMESTER
UiTM UE6214005 SARJANA MUDA SENI REKA PERMAINAN KREATIF (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6214006 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 07 SEMESTER
UiTM UE6214007 SARJANA MUDA SENI REKA GERAK KREATIF (KEPUJIAN)# 06 SEMESTER
UiTM UE6215001 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN ) # 06 SEMESTER
UiTM UE6215002 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6215003 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6222001 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 SEMESTER
UiTM UE6222002 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 SEMESTER
UiTM UE6224001 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 SEMESTER
UiTM UE6224002 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA # 06 SEMESTER
UiTM UE6224003 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL # 06 SEMESTER
UiTM UE6224004 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 SEMESTER
UiTM UE6310001 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D # 06 SEMESTER
UiTM UE6310002 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D # 06 SEMESTER
UiTM UE6310003 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 SEMESTER
UiTM UE6310004 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 SEMESTER
UiTM UE6314001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6322001 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 07 SEMESTER
UiTM UE6322002 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 07 SEMESTER
UiTM UE6322003 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 07 SEMESTER
UiTM UE6322004 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN KANDUNGAN MAKLUMAT 06 SEMESTER
UiTM UE6340001 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6340002 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN 06 SEMESTER
UiTM UE6340003 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN # 06 SEMESTER
UiTM UE6340004 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 09 SEMESTER
UiTM UE6341001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN 06 SEMESTER
UiTM UE6341002 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6342001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN 06 SEMESTER
UiTM UE6342002 SARJANA MUDA PEMASARAN DIGITAL (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6343001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN 06 SEMESTER
UiTM UE6343002 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS 06 SEMESTER
UiTM UE6343003 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM 06 SEMESTER
UiTM UE6343004 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UiTM UE6343005 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELABURAN 06 SEMESTER
UiTM UE6345001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA 06 SEMESTER
UiTM UE6345002 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 06 SEMESTER
UiTM UE6345003 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI 06 SEMESTER
UiTM UE6345005 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6345006 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6345007 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6345008 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6345009 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6345010 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6345011 SARJANA MUDA PENTADBIRAN ALAM SEKITAR (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6345012 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6380001 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UiTM UE6421001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 07 SEMESTER
UiTM UE6421002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN BIODIVERSITI 06 SEMESTER
UiTM UE6421003 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI GUNAAN 07 SEMESTER
UiTM UE6421004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL 07 SEMESTER
UiTM UE6422001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 07 SEMESTER
UiTM UE6441001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 07 SEMESTER
UiTM UE6442001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PENGURUSAN 08 SEMESTER
UiTM UE6442002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 07 SEMESTER
UiTM UE6461001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 07 SEMESTER
UiTM UE6461002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 07 SEMESTER
UiTM UE6461004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN DAN SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN 09 SEMESTER
UiTM UE6461005 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK PEMODELAN DAN ANALITIK (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UiTM UE6462001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK 07 SEMESTER
UiTM UE6462002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 07 SEMESTER
UiTM UE6462003 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK DAN SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN 09 SEMESTER
UiTM UE6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UiTM UE6481002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UiTM UE6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA 07 SEMESTER
UiTM UE6481004 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) RANGKAIAN KOMPUTER 07 SEMESTER
UiTM UE6481005 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT 07 SEMESTER
UiTM UE6481006 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR 07 SEMESTER
UiTM UE6481007 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 07 SEMESTER
UiTM UE6481008 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MUDAH ALIH 07 SEMESTER
UiTM UE6482001 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN 07 SEMESTER
UiTM UE6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6521002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6521003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6521004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6521005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6522002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 08 SEMESTER
UiTM UE6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6523002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6523003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 08 SEMESTER
UiTM UE6524002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6524003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MINYAK DAN GAS 08 SEMESTER
UiTM UE6525001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN LESTARI 06 SEMESTER
UiTM UE6526001 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UiTM UE6526002 SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UiTM UE6526003 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 07 SEMESTER
UiTM UE6526004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UiTM UE6526005 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR) 08 SEMESTER
UiTM UE6527001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BAHAN DAN TEKNOLOGI 07 SEMESTER
UiTM UE6541001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 SEMESTER
UiTM UE6542001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN 06 SEMESTER
UiTM UE6543001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT 06 SEMESTER
UiTM UE6545001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 07 SEMESTER
UiTM UE6545002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6545003 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER 07 SEMESTER
UiTM UE6545004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN 07 SEMESTER
UiTM UE6545006 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) # 09 SEMESTER
UiTM UE6545007 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # 09 SEMESTER
UiTM UE6581002 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6581003 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UiTM UE6581004 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6581005 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # 08 SEMESTER
UiTM UE6581006 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6582001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN 07 SEMESTER
UiTM UE6620001 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6620002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 06 SEMESTER
UiTM UE6620003 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI 07 SEMESTER
UiTM UE6621001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PINTAR PENGELUARAN TANAMAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UiTM UE6622001 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR 06 SEMESTER
UiTM UE6721001 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # 10 SEMESTER
UiTM UE6723001 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6724001 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 SEMESTER
UiTM UE6725001 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6725002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6726001 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6726002 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6726003 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6726004 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6727001 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UiTM UE6811001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 06 SEMESTER
UiTM UE6811002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 06 SEMESTER
UiTM UE6811003 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 08 SEMESTER
UiTM UE6811004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEUSAHAWANAN 06 SEMESTER
UiTM UE6812001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 06 SEMESTER
UiTM UE6813001 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) # 07 SEMESTER
UiTM UE6813002 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) # 07 SEMESTER
UiTM UE6813003 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UiTM UE6840001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN 06 SEMESTER
UiTM UE6851001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) EKO-TEKNOLOGI 07 SEMESTER
UiTM UE6862001 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UiTM UE6862002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HIGIENE INDUSTRI DAN KESELAMATAN 08 SEMESTER
UMT UG6314001 SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6342001 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6345001 SARJANA MUDA PENGURUSAN (MARITIM) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6421001 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMT UG6422001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6422002 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6422003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6441001 SARJANA MUDA SAINS NANOFIZIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6442001 SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMT UG6443001 SARJANA MUDA SAINS (SAINS MARIN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6443002 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI MARIN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6443003 SARJANA MUDA SAINS (GEOSAINS MARIN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6461001 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6461002 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6461003 SARJANA MUDA SAINS (ANALITIK DATA) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
UMT UG6525001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6525002 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI MARITIM DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMT UG6525003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SENIBINA KAPAL) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6541001 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6541002 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6545001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6621001 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6624001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMT UG6624002 SARJANA MUDA SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMT UG6762001 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UMT UG6762002 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PENGAJIAN POLISI) DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMT UG6812001 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMT UG6840001 SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UMS UH6145001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN DENGAN TESL) # 08 SEMESTER
UMS UH6145002 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UMS UH6145006 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) # 08 SEMESTER
UMS UH6210001 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SENI VISUAL DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UMS UH6212001 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI MUZIK) # 06 SEMESTER
UMS UH6212002 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI KREATIF) # 06 SEMESTER
UMS UH6221001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDARASAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UMS UH6225001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) 06 SEMESTER
UMS UH6311001 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI) # 06 SEMESTER
UMS UH6311002 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI) # 06 SEMESTER
UMS UH6311003 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KAUNSELING) # 08 SEMESTER
UMS UH6311004 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA) # 06 SEMESTER
UMS UH6312001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL) 06 SEMESTER
UMS UH6313001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA) 06 SEMESTER
UMS UH6314001 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN) 06 SEMESTER
UMS UH6314002 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN) 06 SEMESTER
UMS UH6314003 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI SUMBER MANUSIA) 06 SEMESTER
UMS UH6321001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI) 06 SEMESTER
UMS UH6342001 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 SEMESTER
UMS UH6342002 IJAZAH SARJANA MUDA PEMASARAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMS UH6343001 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN) 06 SEMESTER
UMS UH6343002 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA (KEWANGAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMS UH6343003 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA (PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMS UH6343004 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA (EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMS UH6343005 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6344001 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6345001 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) 06 SEMESTER
UMS UH6345002 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 SEMESTER
UMS UH6347001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN INDUSTRI) 06 SEMESTER
UMS UH6421001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN) 08 SEMESTER
UMS UH6422001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 SEMESTER
UMS UH6441001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK INDUSTRI) 08 SEMESTER
UMS UH6443001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI) 06 SEMESTER
UMS UH6443002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI) 08 SEMESTER
UMS UH6443003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN) 08 SEMESTER
UMS UH6461001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI) 08 SEMESTER
UMS UH6461002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER) 08 SEMESTER
UMS UH6481001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 SEMESTER
UMS UH6481002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN RANGKAIAN) 08 SEMESTER
UMS UH6481003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MULTIMEDIA) 08 SEMESTER
UMS UH6481004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (KOMPUTERAN PERNIAGAAN) 08 SEMESTER
UMS UH6481005 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6521001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6523001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6523002 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6524001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6524002 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MINYAK DAN GAS DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6526001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6541001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 SEMESTER
UMS UH6541002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 SEMESTER
UMS UH6541003 IJAZAH SARJANA MUDA PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMS UH6541004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES) 08 SEMESTER
UMS UH6543001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 SEMESTER
UMS UH6545001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI) 08 SEMESTER
UMS UH6545002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI) 08 SEMESTER
UMS UH6621001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TANAMAN) 08 SEMESTER
UMS UH6621002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TERNAKAN) 08 SEMESTER
UMS UH6622001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (HORTIKULTUR DAN LANDSKAP) 08 SEMESTER
UMS UH6623001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA) 08 SEMESTER
UMS UH6623002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI) 08 SEMESTER
UMS UH6624001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR) 08 SEMESTER
UMS UH6721001 IJAZAH DOKTOR PERUBATAN # 10 SEMESTER
UMS UH6762001 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UMS UH6811001 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERHOTELAN) 06 SEMESTER
UMS UH6812001 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN) # 06 SEMESTER
UMS UH6813001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UMS UH6852001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI) 08 SEMESTER
UMP UJ6345001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6345002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6345003 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6345004 SARJANA MUDA ANALITIS PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6462001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN ANALITIK DATA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6481001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6481002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6481003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI GRAFIK & MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6521002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6521003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6521004 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN PEMBUATAN 08 SEMESTER
UMP UJ6521005 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6521006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (REKABENTUK DAN ANALISIS) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6521007 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (MINYAK DAN GAS) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6522002 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6522003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6522004 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN 09 SEMESTER
UMP UJ6523002 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK 08 SEMESTER
UMP UJ6523003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 09 SEMESTER
UMP UJ6523005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6523006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6523007 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6523008 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK (ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6524002 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6524003 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6524004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN FASILITI MINYAK DAN GAS DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6524006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PETROLEUM) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6525001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6525002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 09 SEMESTER
UMP UJ6525003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6525004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6526001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6526002 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6526003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UMP UJ6526004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6545001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN KIMIA INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6545002 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN BIOTEKNOLOGI INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6545003 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN TEKNOLOGI BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMP UJ6862001 IJAZAH SARJANA MUDA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UKM UK6145001 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL)) # 08 SEMESTER
UKM UK6145002 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN KHAS) # 08 SEMESTER
UKM UK6145003 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI) # 08 SEMESTER
UKM UK6220001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS CITRA DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6221001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) 08 SEMESTER
UKM UK6221002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (SYARIAH) 08 SEMESTER
UKM UK6221003 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM) 08 SEMESTER
UKM UK6221004 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN) 08 SEMESTER
UKM UK6221005 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH) 08 SEMESTER
UKM UK6222001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK) # 06 SEMESTER
UKM UK6223002 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA MELAYU) # 06 SEMESTER
UKM UK6224001 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS) # 06 SEMESTER
UKM UK6225001 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) # 06 SEMESTER
UKM UK6311001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI) # 06 SEMESTER
UKM UK6312001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI) # 06 SEMESTER
UKM UK6312002 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PERSURATAN MELAYU) 06 SEMESTER
UKM UK6312003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN) # 06 SEMESTER
UKM UK6312004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI) # 06 SEMESTER
UKM UK6313001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK) # 06 SEMESTER
UKM UK6314001 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UKM UK6321001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA) # 06 SEMESTER
UKM UK6342001 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UKM UK6345002 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UKM UK6380001 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6421001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 08 SEMESTER
UKM UK6421002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA) 08 SEMESTER
UKM UK6421003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI) 08 SEMESTER
UKM UK6421004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK) 08 SEMESTER
UKM UK6421005 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK) 08 SEMESTER
UKM UK6421006 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 08 SEMESTER
UKM UK6422001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 SEMESTER
UKM UK6441001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 08 SEMESTER
UKM UK6441004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS NUKLEAR) 08 SEMESTER
UKM UK6442001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA) 08 SEMESTER
UKM UK6442002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 08 SEMESTER
UKM UK6443002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS LAUT) 08 SEMESTER
UKM UK6443003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI) 08 SEMESTER
UKM UK6461001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK) 08 SEMESTER
UKM UK6462001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 08 SEMESTER
UKM UK6462002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) # 08 SEMESTER
UKM UK6481001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6481002 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6481003 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6481004 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6521001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UKM UK6523001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UKM UK6524001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UKM UK6526001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UKM UK6541002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 SEMESTER
UKM UK6541003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN) 08 SEMESTER
UKM UK6545003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BAHAN) 08 SEMESTER
UKM UK6581001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UKM UK6721001 DOKTOR PERUBATAN # 10 SEMESTER
UKM UK6723001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6724001 DOKTOR PERGIGIAN # 10 SEMESTER
UKM UK6725001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6725002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6725003 IJAZAH SARJANA MUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6725004 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6725005 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERUBATAN KECEMASAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6726001 IJAZAH SARJANA MUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6726002 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6726003 IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6726004 IJAZAH SARJANA MUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6726005 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6726006 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6727001 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UKM UK6762001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL) # 06 SEMESTER
UKM UK6851001 IJAZAH SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6213001 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6214001 IJAZAH SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UMK UL6224001 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN KEUSAHAWANAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UMK UL6225001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI PERNIAGAAN DENGAN BAHASA INGGERIS (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UMK UL6340001 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I) # 08 SEMESTER
UMK UL6340002 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERUNCITAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6340003 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6340004 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK & PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6340005 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK DAN SARJANA MUDA KEUSAHAWAN (LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN 09 SEMESTER
UMK UL6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6345001 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6345002 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6345003 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KESEJAHTERAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6345004 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6422001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS KELESTARIAN ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6443001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (GEOSAINS) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6482001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6540001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6541001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (JAMINAN MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6545001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BIOINDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6545002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BAHAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6545003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI SUMBER HUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6581001 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UMK UL6581002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENIBINA DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UMK UL6620001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS PETERNAKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6621001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (AGROTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UMK UL6640001 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR # 10 SEMESTER
UMK UL6850001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS SUMBER ASLI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UM UM6142001 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (BIOLOGI/FIZIK/KIMIA/MATEMATIK)(OPEN MARKET) # 08 SEMESTER
UM UM6143001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # 08 SEMESTER
UM UM6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 SEMESTER
UM UM6145002 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PENGAJIAN AL-QURAN) # 08 SEMESTER
UM UM6145003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PENGAJIAN ISLAM) # 08 SEMESTER
UM UM6212001 SARJANA MUDA MUZIK # 06 SEMESTER
UM UM6212002 SARJANA MUDA DRAMA # 06 SEMESTER
UM UM6212003 SARJANA MUDA TARI # 06 SEMESTER
UM UM6221008 SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-HADITH 08 SEMESTER
UM UM6221011 SARJANA MUDA USULUDDIN 07 SEMESTER
UM UM6221012 SARJANA MUDA SYARIAH 07 SEMESTER
UM UM6223002 SARJANA MUDA BAHASA MELAYU PROFESIONAL 07 SEMESTER
UM UM6223003 SARJANA MUDA LINGUISTIK MELAYU 07 SEMESTER
UM UM6224001 SARJANA MUDA SASTERA INGGERIS 07 SEMESTER
UM UM6224002 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK INGGERIS 07 SEMESTER
UM UM6224003 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK CINA 07 SEMESTER
UM UM6224004 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ARAB 07 SEMESTER
UM UM6224005 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK PERANCIS 07 SEMESTER
UM UM6224006 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JERMAN 07 SEMESTER
UM UM6224007 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK TAMIL 07 SEMESTER
UM UM6224008 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JEPUN 07 SEMESTER
UM UM6224009 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK SEPANYOL 07 SEMESTER
UM UM6224010 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ITALI 07 SEMESTER
UM UM6225001 SARJANA MUDA SASTERA SEJARAH 07 SEMESTER
UM UM6227001 SARJANA MUDA KESUSASTERAAN MELAYU 07 SEMESTER
UM UM6227002 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN INDIA 07 SEMESTER
UM UM6227003 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN CINA 07 SEMESTER
UM UM6312002 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ASIA TENGGARA 07 SEMESTER
UM UM6312003 SARJANA MUDA SASTERA ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 07 SEMESTER
UM UM6312004 SARJANA MUDA PENGAJIAN ALAM SEKITAR 07 SEMESTER
UM UM6312005 SARJANA MUDA GEOGRAFI 07 SEMESTER
UM UM6312006 SARJANA MUDA PENGAJIAN MELAYU 07 SEMESTER
UM UM6313001 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK 07 SEMESTER
UM UM6313002 SARJANA MUDA PENGAJIAN ASIA TIMUR 07 SEMESTER
UM UM6314001 SARJANA MUDA EKONOMI 07 SEMESTER
UM UM6321001 SARJANA MUDA PENGAJIAN MEDIA 07 SEMESTER
UM UM6341001 SARJANA MUDA HARTA TANAH 07 SEMESTER
UM UM6343001 SARJANA MUDA KEWANGAN # 07 SEMESTER
UM UM6343002 SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT 08 SEMESTER
UM UM6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN # 08 SEMESTER
UM UM6345001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN # 07 SEMESTER
UM UM6380001 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG # 08 SEMESTER
UM UM6381001 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 08 SEMESTER
UM UM6421003 SARJANA MUDA SAINS BIOKIMIA 08 SEMESTER
UM UM6421005 SARJANA MUDA SAINS MIKROBIOLOGI DAN GENETIK MOLEKUL 08 SEMESTER
UM UM6422001 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN ALAM SEKITAR 08 SEMESTER
UM UM6422002 SARJANA MUDA SAINS EKOLOGI DAN BIODIVERSITI 08 SEMESTER
UM UM6441001 SARJANA MUDA SAINS FIZIK 08 SEMESTER
UM UM6442001 SARJANA MUDA SAINS KIMIA 08 SEMESTER
UM UM6443002 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI GUNAAN 08 SEMESTER
UM UM6461001 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK 08 SEMESTER
UM UM6462001 SARJANA MUDA SAINS STATISTIK 08 SEMESTER
UM UM6462002 SARJANA MUDA SAINS AKTUARI 08 SEMESTER
UM UM6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 07 SEMESTER
UM UM6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 SEMESTER
UM UM6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) 07 SEMESTER
UM UM6481004 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER) 07 SEMESTER
UM UM6481005 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) 07 SEMESTER
UM UM6481006 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) 07 SEMESTER
UM UM6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIK 08 SEMESTER
UM UM6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 08 SEMESTER
UM UM6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN 08 SEMESTER
UM UM6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA 08 SEMESTER
UM UM6526001 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 07 SEMESTER
UM UM6526002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM 08 SEMESTER
UM UM6545001 SARJANA MUDA SAINS BIOTEKNOLOGI 08 SEMESTER
UM UM6581001 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA # 06 SEMESTER
UM UM6581002 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 SEMESTER
UM UM6582001 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN 07 SEMESTER
UM UM6721001 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # 10 SEMESTER
UM UM6723001 SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN 08 SEMESTER
UM UM6724001 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 SEMESTER
UM UM6725001 SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN 08 SEMESTER
UM UM6727001 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UM UM6762001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN SOSIAL 07 SEMESTER
UM UM6762002 SARJANA MUDA KAUNSELING # 08 SEMESTER
UM UM6813001 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS) # 07 SEMESTER
UM UM6813002 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN # 07 SEMESTER
UPM UP6142001 BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UPM UP6142002 BACELOR SAINS FIZIK DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UPM UP6142003 BACELOR SAINS KIMIA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UPM UP6142004 BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UPM UP6145001 BACELOR PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6145002 BACELOR PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6145003 BACELOR PENDIDIKAN BAHASA MELAYU DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6145004 BACELOR PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6145005 BACELOR PENDIDIKAN SAINS RUMAH TANGGA DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6145006 BACELOR PENDIDIKAN SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6212001 BACELOR MUZIK DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6214001 BACELOR REKA BENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6222001 BACELOR SASTERA BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6223001 BACELOR SASTERA KESUSASTERAAN MELAYU DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6224001 BACELOR SASTERA BAHASA DAN LINGUISTIK INGGERIS DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6224002 BACELOR SASTERA PENGAJIAN BAHASA CINA DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UPM UP6224003 BACELOR SASTERA BAHASA ARAB DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6224004 BACELOR SASTERA KESUSASTERAAN INGGERIS DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6224005 BACELOR SASTERA PENGAJIAN BAHASA PERANCIS DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6224006 BACELOR SASTERA PENGAJIAN BAHASA JERMAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UPM UP6312001 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6314001 BACELOR EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6321001 BACELOR KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UPM UP6344001 BACELOR PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UPM UP6345001 BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6345002 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6345003 BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6345004 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN (KEPUJIAN) (KAMPUS SERDANG, SELANGOR) 08 SEMESTER
UPM UP6345005 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UPM UP6345006 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN (KEPUJIAN) (KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 SEMESTER
UPM UP6345007 BACELOR PENGURUSAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6421001 BACELOR SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6421002 BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6421003 BACELOR SAINS BIOKIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6421004 BACELOR SAINS MIKROBIOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6421005 BACELOR SAINS BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6422001 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6440001 BACELOR SAINS DALAM SAINS BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6440002 BACELOR SAINS DALAM SAINS INSTRUMENTASI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6441001 BACELOR SAINS FIZIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6442001 BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6442002 BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS SERDANG, SELANGOR) 08 SEMESTER
UPM UP6442003 BACELOR SAINS KIMIA PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6442004 BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 SEMESTER
UPM UP6461001 BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6462001 BACELOR SAINS STATISTIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6481001 BACELOR SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6481002 BACELOR SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6481003 BACELOR KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6481004 BACELOR SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6521001 BACELOR KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6523001 BACELOR KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6523002 BACELOR KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6524001 BACELOR KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6524002 BACELOR KEJURUTERAAN PERTANIAN DAN BIOSISTEM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6525001 BACELOR KEJURUTERAAN AEROANGKASA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6526001 BACELOR KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6541001 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6541002 BACELOR SAINS PENGAJIAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6541003 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6541004 BACELOR KEJURUTERAAN PROSES DAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6541005 BACELOR SAINS OPERASI PEMBUATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6545001 BACELOR SAINS BIOTEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6581001 BACELOR SENI BINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6581002 BACELOR SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UPM UP6620001 BACELOR TEKNOLOGI PERTANIAN PINTAR DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6621001 BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6621002 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6621003 BACELOR SAINS BIOINDUSTRI DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 SEMESTER
UPM UP6621004 BACELOR PERTANIAN SAINS TERNAKAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6621005 BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6622001 BACELOR SAINS HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6623001 BACELOR SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS SERDANG, SELANGOR) 08 SEMESTER
UPM UP6623002 BACELOR SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 SEMESTER
UPM UP6623003 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI KAYU DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6624001 BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS SERDANG, SELANGOR) 08 SEMESTER
UPM UP6624002 BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 SEMESTER
UPM UP6640001 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR # 10 SEMESTER
UPM UP6721001 DOKTOR PERUBATAN # 10 SEMESTER
UPM UP6723001 BACELOR KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6726001 BACELOR SAINS DIETETIK DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6726002 BACELOR SAINS PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6762001 BACELOR KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPM UP6812001 BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UPM UP6862001 BACELOR SAINS KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
USIM UQ6221001 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6221002 SARJANA MUDA DA'WAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6221003 SARJANA MUDA FIQH DAN FATWA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6221004 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6221005 SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6221006 SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAH DAN AGAMA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6221007 SARJANA MUDA PENGAJIAN QIRAAT DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
USIM UQ6221008 SARJANA MUDA SYARIAH (INDUSTRI HALAL) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6224001 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USIM UQ6224002 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KESUSASTERAAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6224003 SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN PERDAGANGAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USIM UQ6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6321002 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6342001 SARJANA MUDA PEMASARAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6343001 SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6345001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6345002 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6345003 SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN PELANCONGAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USIM UQ6345004 SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN PELANCONGAN (KEPUJIAN) (MOD 3U1I) 08 SEMESTER
USIM UQ6380001 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH DENGAN KEPUJIAN 10 SEMESTER
USIM UQ6461001 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK KEWANGAN) 08 SEMESTER
USIM UQ6462001 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) 08 SEMESTER
USIM UQ6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) 08 SEMESTER
USIM UQ6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USIM UQ6545001 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) 08 SEMESTER
USIM UQ6545002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI INDUSTRI KESIHATAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
USIM UQ6545003 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI) 08 SEMESTER
USIM UQ6545004 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK GUNAAN) 08 SEMESTER
USIM UQ6581001 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
USIM UQ6762001 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UniMAP UR6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN) 06 SEMESTER
UniMAP UR6340001 SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN)(PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 SEMESTER
UniMAP UR6340002 SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN) 06 SEMESTER
UniMAP UR6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6521002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMESINAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6521003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PERTANIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6521004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6521005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniMAP UR6521006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniMAP UR6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6522002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6522003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniMAP UR6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523005 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523007 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523008 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (REKA BENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523009 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (REKA BENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6523011 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniMAP UR6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6524002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6524003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6524004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6524005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (PROSES KIMIA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6524006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6525001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UniMAP UR6526001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6526002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6526003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6527001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6540001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6543001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMPROSESAN BAHAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UniMAP UR6582001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
USM US6145001 SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [BAHASA MALAYSIA / GEOGRAFI / SEJARAH] # 08 SEMESTER
USM US6145002 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [ MATEMATIK / FIZIK / KIMIA / BIOLOGI] # 08 SEMESTER
USM US6145003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) # 08 SEMESTER
USM US6145004 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) # 08 SEMESTER
USM US6211001 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) # 08 SEMESTER
USM US6212001 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 08 SEMESTER
USM US6212002 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN & PENGARAHAN) # 08 SEMESTER
USM US6213001 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 08 SEMESTER
USM US6214001 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) # 08 SEMESTER
USM US6214002 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) # 08 SEMESTER
USM US6214003 SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6220001 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) [PENGAJIAN BAHASA INGGERIS / PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA / GEOGRAFI / SEJARAH / KESUSASTERAAN] 07 SEMESTER
USM US6222001 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI) 07 SEMESTER
USM US6222002 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) 06 SEMESTER
USM US6224001 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) 07 SEMESTER
USM US6310001 SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) [ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI / EKONOMI / SAINS POLITIK / PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN] 08 SEMESTER
USM US6314001 SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) [KOMUNIKASI STRATEGIK / KOMUNIKASI DIGITAL / SKRIN KREATIF / KEWARTAWANAN] # 08 SEMESTER
USM US6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6345001 SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) [STRATEGI & PENGURUSAN ORGANISASI / PEMASARAN / KEWANGAN / PENGURUSAN OPERASI / PERNIAGAAN ANTARABANGSA / KEWANGAN ISLAM / ANALITIK PERNIAGAAN] 07 SEMESTER
USM US6421001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) [BIOTEKNOLOGI / AGROBIOLOGI / BIOLOGI PERSEKITARAN / ENTOMOLOGI DAN PARASITOLOGI] 08 SEMESTER
USM US6421002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) [MIKROBIOLOGI / BIODIVERSITI HAIWAN & TUMBUHAN] 08 SEMESTER
USM US6441001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) 08 SEMESTER
USM US6442001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 08 SEMESTER
USM US6442002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA) 08 SEMESTER
USM US6443001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) 08 SEMESTER
USM US6461002 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI) 08 SEMESTER
USM US6461004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK) 08 SEMESTER
USM US6462001 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) 08 SEMESTER
USM US6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) [PERKOMPUTERAN CERDAS / INFRASTRUKTUR KOMPUTERAN / KEJURUTERAAN PERISIAN] 08 SEMESTER
USM US6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6523002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6524002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6524003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6524005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) 07 SEMESTER
USM US6524006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6525001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AEROANGKASA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6526001 SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) # 06 SEMESTER
USM US6526002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6527001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6540001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
USM US6541001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) 08 SEMESTER
USM US6543001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER) 07 SEMESTER
USM US6545002 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI) 08 SEMESTER
USM US6545003 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) 08 SEMESTER
USM US6545005 SARJANA MUDA SAINS DALAM SAINS FORENSIK (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USM US6581001 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
USM US6581002 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USM US6582001 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 07 SEMESTER
USM US6582003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN(KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USM US6582004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN) 08 SEMESTER
USM US6721001 DOKTOR PERUBATAN # 10 SEMESTER
USM US6721002 SARJANA MUDA AUDIOLOGI (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6723001 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6724001 DOKTOR PERGIGIAN # 10 SEMESTER
USM US6725001 SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USM US6725002 SARJANA MUDA SINARAN PERUBATAN (KEPUJIAN)# 08 SEMESTER
USM US6726001 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6726002 SARJANA MUDA PEMAKANAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
USM US6726003 SARJANA MUDA PATOLOGI PERTUTURAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6727001 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6762001 SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
USM US6813001 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) # 07 SEMESTER
USM US6862001 SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UTM UT6145001 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6145002 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6145004 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6145005 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6145006 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6145007 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6146001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6146004 SARJANA MUDA TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6146005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN AWAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6146006 SARJANA MUDA TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UTM UT6214001 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (REKABENTUK INDUSTRI) # 08 SEMESTER
UTM UT6311001 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6341002 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6341003 SARJANA MUDA HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6342001 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6345001 SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6345002 SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6421001 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6421002 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6440001 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6440002 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6441001 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6442001 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6442002 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6461001 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (BIOINFORMATIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6481004 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN & KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6481005 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6520001 SARJANA MUDA SAINS GEOINFORMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6521002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6521003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6521004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6521005 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJITUAN DENGAN KEPUJIAN (MJIIT, UTM KL) 08 SEMESTER
UTM UT6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN NUKLEAR DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6522002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6523001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6523002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK-MEKATRONIK) 08 SEMESTER
UTM UT6523003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6523004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN (MJIIT, UTM KL) 08 SEMESTER
UTM UT6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6524002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (BIOPROSES) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6524003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (GAS) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6524004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PROSES KIMIA DENGAN KEPUJIAN (MJIIT, UTM KL) 08 SEMESTER
UTM UT6525001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AERONAUTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6525002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6525003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN LUAR PANTAI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6526001 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6526002 SARJANA MUDA SAINS PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6526003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6544001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6581001 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UTM UT6581002 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6581003 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6581004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UTM UT6621001 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN EKUIN) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UUM UU6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) # 08 SEMESTER
UUM UU6145002 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PERAKAUNAN) # 08 SEMESTER
UUM UU6145003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) # 08 SEMESTER
UUM UU6145004 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN) # 08 SEMESTER
UUM UU6145005 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN MORAL) # 08 SEMESTER
UUM UU6210001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UUM UU6213001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UUM UU6213003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) 07 SEMESTER
UUM UU6222001 SARJANA MUDA SASTERA LINGUISTIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (DENGAN KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UUM UU6222002 SARJANA MUDA SASTERA KESUSASTERAAN KONTEMPORARI DAN PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (DENGAN KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UUM UU6224001 SARJANA MUDA LINGUISTIK TERAPAN DAN PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6227001 SARJANA MUDA SEJARAH GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UUM UU6314001 SARJANA MUDA SAINS EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6342001 SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6343001 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6343002 SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6343003 SARJANA MUDA PERBANKAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6343004 SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6344002 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345001 IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UUM UU6345002 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UUM UU6345003 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345004 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345005 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345006 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345007 SARJANA MUDA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UUM UU6345008 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UUM UU6345009 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN GOLF) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345010 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345011 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345012 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6345013 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I) # 08 SEMESTER
UUM UU6380001 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6461001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN) 08 SEMESTER
UUM UU6462001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK INDUSTRI) 08 SEMESTER
UUM UU6462002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN) 08 SEMESTER
UUM UU6481001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 07 SEMESTER
UUM UU6481002 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6762001 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UUM UU6762002 SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UUM UU6811001 SARJANA MUDA PENGURUSAN HOSPITALITI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6812001 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6812002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN ACARA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UUM UU6840001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UNIMAS UW6210001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM PENGURUSAN SENI DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6211001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UNIMAS UW6212001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM MUZIK DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6212002 SARJANA MUDA SASTERA DALAM DRAMA DAN TEATER DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6213001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM SINEMATOGRAFI DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UNIMAS UW6213002 SARJANA MUDA ANIMASI DENGAN KEPUJIAN # 07 SEMESTER
UNIMAS UW6214001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM TEKNOLOGI SENI REKA DENGAN KEPUJIAN # 06 SEMESTER
UNIMAS UW6222001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM LINGUISTIK DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6224001 SARJANA MUDA SASTERA DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI GLOBAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6311001 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6312001 SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DALAM ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6313001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN ANTARABANGSA) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6313002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6314001 SARJANA MUDA EKONOMI (EKONOMI PERKHIDMATAN)DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6314002 SARJANA MUDA EKONOMI (EKONOMI PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6314003 SARJANA MUDA EKONOMI (EKONOMI ANTARABANGSA)DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6321001 SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI STRATEGIK) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6342001 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN (PEMASARAN) DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6343001 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6345001 SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DALAM PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6345003 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN KORPORAT)DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6345004 SARJANA MUDA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6347001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6421001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER AKUATIK) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6421002 SARJANA MUDA SAINS TUMBUHAN DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UNIMAS UW6421003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER HAIWAN) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6440001 SARJANA MUDA SAINS KOGNITIF DENGAN KEPUJIAN 06 SEMESTER
UNIMAS UW6442001 SARJANA MUDA SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN 07 SEMESTER
UNIMAS UW6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS KOMPUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6481002 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6481003 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER(PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6481004 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6481005 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER(PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6521001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6522001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6524001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6526001 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6526002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SIVIL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6545001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI SUMBER) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6581001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # 06 SEMESTER
UNIMAS UW6621001 SARJANA MUDA SAINS DALAM AGROTEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6721001 DOKTOR PERUBATAN # 10 SEMESTER
UNIMAS UW6723001 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UNIMAS UW6762001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN KHIDMAT SOSIAL) 06 SEMESTER
UNIMAS UW6762002 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6145001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)(KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6145002 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6145003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)(KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6145004 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6221001 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6221002 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - FIKAH DAN USUL FIKAH(KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6221003 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - USULUDDIN DAN PERBANDINGAN AGAMA (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6222001 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN INGGERIS (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6222002 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 08 SEMESTER
UIAM UY6222003 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 08 SEMESTER
UIAM UY6224001 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6224002 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 08 SEMESTER
UIAM UY6227001 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SEJARAH DAN TAMADUN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6311001 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - PSIKOLOGI (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6312001 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI(KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6313001 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SAINS POLITIK (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6314001 SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6321001 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6343001 SARJANA MUDA KEWANGAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6344001 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6345001 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6380001 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6461001 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6481001 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6481002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6523002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6523003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6524002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6525001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AEROANGKASA DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6525003 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6526001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6526002 SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6527001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6540001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 SEMESTER
UIAM UY6545001 SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6545002 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS TUMBUHAN GUNAAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6545003 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6545004 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA GUNAAN) (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UIAM UY6545005 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS MARIN DAN TEKNOLOGI) 08 SEMESTER
UIAM UY6581001 SARJANA MUDA SENI BINA LANDSKAP (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6581002 SARJANA MUDA SAINS (PENGAJIAN SENI BINA) (KEPUJIAN) # 06 SEMESTER
UIAM UY6581003 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6581004 SARJANA MUDA SENI GUNAAN DAN SENI REKA (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6723001 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) # 08 SEMESTER
UIAM UY6812002 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN (KEPUJIAN) 08 SEMESTER
UPNM UZ6221001 SARJANA MUDA PERTAHANAN DAN KESELAMATAN ISLAM # 06 SEMESTER
UPNM UZ6222001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (BAHASA DAN KOMUNIKASI SILANG BUDAYA) # 06 SEMESTER
UPNM UZ6345001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PERTAHANAN # 06 SEMESTER
UPNM UZ6345002 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERTAHANAN DAN KESELAMATAN # 06 SEMESTER
UPNM UZ6481001 BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) # 06 SEMESTER
UPNM UZ6481002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS) # 06 SEMESTER
UPNM UZ6481003 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER) # 06 SEMESTER
UPNM UZ6481004 BACHELOR OF OPERATIONAL RESEARCH WITH DATA SCIENCE # 06 SEMESTER
UPNM UZ6520001 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPNM UZ6521001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPNM UZ6525001 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM # 06 SEMESTER
UPNM UZ6525002 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN MARITIM # 06 SEMESTER
UPNM UZ6526001 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN # 08 SEMESTER
UPNM UZ6721001 IJAZAH SARJANA MUDA DOKTOR PERUBATAN # 10 SEMESTER
UPNM UZ6813001 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KETANGKASAN PERTAHANAN# 06 SEMESTER
UPNM UZ6861001 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KEPOLISAN, KESELAMATAN GLOBAL DAN PERISIKAN # 06 SEMESTER
UPNM UZ6863001 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN STRATEGI # 06 SEMESTER
UPNM UZ6863002 SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA (DIPLOMASI DAN KESELAMATAN ANTARABANGSA) # 06 SEMESTER