SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE IPTA
SESI AKADEMIK 2022/2023
 


Paparan SYARAT AM & KHAS Program Pengajian Pendidikan :

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA


SYARAT AM IPTA

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum