SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE IPTA/ILKA
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM
SESI AKADEMIK 2021/2022
 


Paparan SYARAT AM & KHAS Program Pengajian Pendidikan :

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA/ILKA


SYARAT AM IPTA/ILKA

Kewarganegaraan

Hanya Warganegara Malaysia yang mempunyai No. Kad Pengenalan/ My Kad sahaja yang layak mengemukakan permohonan; dan

kelayakan seperti berikut

Kelayakan SPM untuk kemasukan ke UA/IPG/Kolej Matrikulasi/Politeknik Primier
Asasi / Matrikulasi

Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LIMA(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Diploma
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Kelayakan SPM untuk kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti/ILKA
Diploma
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Sijil
Pemohon mestilah menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan boleh membaca, menulis dan mengira

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum